Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Nieuwe richtlijnen (na 17 maart) in kader van bestrijding coronavirus

Nieuwe richtlijnen (na 17 maart) in kader van bestrijding coronavirus

Beste Korte Keten ondernemer

Op 17 maart nam de federale overheid extra maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Met de onderstaande info willen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte stellen van de implicaties van deze maatregelen op jullie activiteit vanaf 18 maart 12u00.

Zit je hierna toch nog met vragen? Neem dan contact op met het Steunpunt via adetelder@samenferm.be (0473/20 85 46) of bthoelen@samenferm.be (0473/20 85 53).


De verwerkingsruimte

Wat zeggen de maatregelen?
Het verwerken van producten voor verkoop is niet onderhevig aan extra maatregelen. Iedere producent met verwerking kan de activiteiten voortzetten.

Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met het Covid-19 virus is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond. Het FAVV wil er de professionals er in elk geval aan herinneren dat het respecteren van de goede hygiënepraktijken essentieel is en de meeste besmettingen voorkomt, bijvoorbeeld:

Verplichte productstalen en verplichte waterstalen (indien van toepassing) is een minimumfrequentie opgelegd in de wetgeving. De analyses kunnen indien nodig enkele weken/maanden uitgesteld worden gezien de omstandigheden. Wie meedoet aan de samenaankoop voor productanalyse kreeg hierover eerder deze week een mailing van Ann Detelder.

Wat kan je extra doen?
Hou er rekening mee dat de vraag naar jouw product kan wijzigen. Producten die minder essentieel zijn, zullen wellicht in de komende periode minder worden gekocht. Basisproducten worden meer aangekocht. Verkoop via horecazaken valt sterk terug. Hou rekening met deze signalen uit de markt.


De hoevewinkel

Wat zeggen de maatregelen?
Hoevewinkels zijn voedingswinkels en mogen bijgevolg open blijven. Verkoop van voedingswaren aan de consument kan zowel doorheen de week als in het weekend.

Tijdens de eerste coronagolf dienden sierteeltbedrijven wel te sluiten voor particulieren. Toen dienden ze verplicht te sluiten. Bedrijven konen toen beroep doen op de hinderpremie van de Vlaamse overheid. Tijdens de 2de golf mogen ze gelukkig wel open blijven.

Wat kan je extra doen?

  • Communiceer over de voorzorgsmaatregelen die je neemt via al jullie communicatiekanalen: briefje aan de deur, sociale media, mailing en website.
  • Zorg ervoor dat je niet te veel mensen tegelijk toe laat in jouw winkel. Dat kan bijvoorbeeld door een papier op te hangen aan je winkeldeur waarop geschreven staat hoeveel mensen tegelijk in de winkel binnen mogen. Ook kan je via wachtvakken in plakband op de vloer trekken.
  • Voorzie handgel voor jezelf en voor jouw klanten.
  • Ontmoedig betalingen met cash geld door bijvoorbeeld betalingen via bancontact, payconiq, overschrijving... aan te moedigen.
  • Bekijk hoe klanten praktisch en efficiënt van op afstand een bestelling kunnen plaatsen (tel, mail, FB…) die je kun klaarmaken in de winkel waardoor een vlotte/korte afhaling en betaling mogelijk worden.
  • Kan je je ouders inschakelen? In principe kan dat, maar het is een risicogroep. Bij voorkeur voor taken waarvoor je niet in sociaal contact moet komen met klanten.
  • Je kan jouw verkooppunt gratis aanmelden op www.rechtvanbijdeboer.be. VLAM zal deze website als zoekplatform voor consumenten in de komende periode extra onder de aandacht brengen. Sta je er reeds op, maar heb je de openingsuren aangepast? Vul het aan!(Boeren)markten

Wat zeggen de maatregelen?
Openbare markten zijn momenteel verboden. Voedingskramen mogen wel blijven staan op plaatsen waar ze onmisbaar zijn. De interpretatie van 'onmisbaar' wordt overgelaten aan de steden en gemeenten. Onmisbaar wordt gezien in functie van de concentratie van het aantal voedingswinkel in de regio. Informeer je dus bij de lokale dienst economie en handel alvorens je je voedingskraam opstelt.

Wat kan je extra doen?
Organiseer je toch een 'onmisbaar' voedingskraam, bekijk dan eventueel samen met collega-landbouwers hoe je dit assortiment kan aanvullen tot een basisassortiment voor de klant.

Ben je een ambulante verkoper en mag je niet meer op de openbare markt staan? Wie verplicht moet sluiten en hierdoor minstens een voltijds en volwaardig inkomen missen kan hiervoor een hinderpremie aanvragen.


De automaat

Wat zeggen de maatregelen?
De automaat is een winkelpunt voor voeding. Er zijn geen extra beperkingen op verkoop via de automaat.

Wat kan je extra doen?
Promoot het gebruik ervan. Heel wat mensen blijken op zoek te zijn naar basisbulkproducten in de buurt.


De scheptoog

Wat zeggen de maatregelen?
Verbruikszalen, terrassen en degustatieruimtes blijven gesloten. Tafels en stoelen moeten verwijderd worden.

IJs scheppen waarna de klanten weer vertrekken met hun ijsje is strikt genomen geen horeca-activiteit maar kan eventueel wel als dusdanig gezien worden. In principe kan dit maar vanuit het Steunpunt wordt dit niet aangemoedigd. Weet dat je als ondernemer hierin een verantwoordelijkheid draagt.

Wie verplicht moet sluiten en hierdoor minstens een voltijds en volwaardig inkomen moet missen, kan hinderpremie aanvragen. Veel gestelde vragen over de hinderpremie kan je hier terugvinden.

Wat kan je extra doen?
Afstand respecteren.


De thuislevering

Wat zeggen de maatregelen?
Thuis bezorgen van fruit-, groente- of vleespakketten, rondrijden met een ijskar ... is toegestaan. Wel is er een samenscholingsverbod van kracht dat implicaties kan hebben voor afhaalpunten waar mensen hun voeding komen ophalen.

Wat kan je extra doen?
Organiseer deze activiteit als een ‘goede huisvader’ en tracht contact tussen mensen maximaal te beperken. Dat kan door bijvoorbeeld producten op de stoep af te zetten en betalingen per overschrijving te laten gebeuren.

Lever je aan afhaalpunten, dan communiceer je best met de klanten van het afhaalpunt rond eventueel extra voorzorgsmaatregelen.


Hoevetoerisme

Wat zeggen de maatregelen?
Vakantiewoningen mogen openblijven, zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes.

Opgelet: het is mogelijk dat je lokaal gemeentebestuur strengere regels hanteert. Informeer je daar dus zeker ook. Verder is er het advies dat iedereen moet thuisblijven en maximaal contact met anderen moet vermijden. Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Dat kan leiden tot annuleringen.

Op de website van Toerisme Vlaanderen kom je te weten of er steunmaatregelen voor jouw activiteit worden voorzien.


Feestjes op de boerderij

Wat zeggen de maatregelen?
Feestjes op de boerderij zijn een recreatieve activiteit en worden opgeschort ongeacht de omvang of duur of publiek/privé. Wie verplicht moet sluiten en hierdoor minstens een voltijds en volwaardig inkomen moet missen, kan aanspraak maken op de hinderpremie van de Vlaamse Overheid.


Wat met personeel?

Moet je niet sluiten, maar krijg je door de maatregelen te maken met een daling van omzet, productie, bestellingen, of cliënteel, dan kan je voor personeel beroep doen op tijdelijke werkloosheid (wegens werkgebrek) op grond van economische oorzaken. Neem contact met jouw sociaal secretariaat.

Als je personeel zelf ziek is of schrik heeft om te komen werken, zit je als werkgever wellicht ook met een aantal vragen. Op de website van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en gezondheid kan je meer info over de preventiemaatregelen voor werkgevers terugvinden. Op de website van ACERTA bijvoorbeeld, kan je veel gestelde vragen terugvinden.


Ik ben zelfstandig en zelf ziek: wat nu?

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen.

Op de website van ACERTA bijvoorbeeld kan je nog meer veel gestelde vragen voor zelfstandigen terugvinden.


Ik ben zelfstandig en loop door verminderde activiteit risico op betalingsproblemen: wat nu?

Op de website van de FOD Economie kan je een overzicht van de mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers terugvinden. Kijk met jouw sociaal secretariaat na wat de mogelijkheden zijn van betalingsuitstel voor, vermindering of vrijstelling van sociale bijdrage.

Voor een persoonlijke begeleiding bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen kan je ook terecht bij Boeren op een Kruispunt.


Zijn er steunmaatregelen voor mijn bedrijf?

Voor meer specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen vanuit de Vlaamse Overheid zie de website van VLAIO.


Wat doet het Steunpunt Korte Keten voor mij?

We leggen een dossier aan voor de ondernemers in de multifunctionele landbouw en via Boerenbond die in de taskforce zit zullen de belangen van deze ondernemers worden verdedigd.

Heb je zelf ideeën om de Korte Keten te versterken in deze periode? Stuur ze (met foto’s?) naar steunpuntkorteketen@samenferm.be

Blijf op de hoogte van de actualiteiten in verband met Corona via onze website en facebookpagina. Zodra de overheid extra richtlijnen uitvaardigt die extra implicaties hebben op de activiteiten van de Korte Keten ondernemers zal het Steunpunt jullie op de hoogte houden.

Niet onbelangrijk: draag ook zorg voor je eigen gezondheid en dat van je gezin. Hier kan je de actualiteiten op de voet volgen en lees je de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen.

 

 E-mail |