Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: voedingswaarden op voorverpakte voedingsmiddelen

Vraag:

Als ambachtelijke producent van confituren en siropen ben ik op zoek naar bruikbare voedingswaarde-tabellen. Tijdens jullie vormingen Hygiëne en Autocontrole vernam ik dat een echte labo-analyse om de voedingswaarde te bepalen mogelijk was. Dit blijkt achteraf gezien nogal prijzig voor de schaal waarop kleinschalige verwerkers actief zijn. Op de website www.voedingswaardetabel.nl vind ik dan niet echt wat ik zoek. Op de website www.nubel.com kan ik wel een gids bestellen, maar geen idee of ik hierin wel de juiste info terugvind.

Antwoord:

Sinds 2016 is de wetgeving voor het vermelden van voedingswaarden op voorverpakte voedingsmiddelen van toepassing. De bedoeling is om consumenten voor aankoop nog betere productinformatie mee te geven. Gezien de trend van industrieel verwerkte producten en de opkomst van de aan voeding gerelateerde welvaartsziekten in onze samenleving is er alvast iets te zeggen over dit soort nieuwe wetgeving.

Voor kleine verwerkers zoals hoeveproducenten, is iedere bijkomende wetgeving een extra administratieve horde. Gelukkig houdt de wetgeving wel wat rekening met schaalverschillen en zijn er enkele uitzonderingen op deze verplichting voorzien. Anderzijds wordt er via KRATOS-steun een financiële tegemoetkoming voorzien aan producenten die de voedingswaarden van hun product willen laten bepalen.

 

1. Moet ik voldoen aan de verplichting?

Zo is er de uitzondering voor producenten van kleine hoeveelheden die rechtstreeks aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel leveren.

In dit document van de wetgevende overheid kan je terugvinden hoe een “producent van kleine hoeveelheden” en “detailhandel” worden gedefinieerd. In het kort:

 

Wat verstaat men onder “kleine hoeveelheden”?

 • Als je met niet meer dan 4 personen werkt, ben je voor de FOD Economie een operator van “kleine hoeveelheden” en geniet je dus een uitzondering voor de verplichting op vermelding van voedingswaarden. Voor het bepalen van het aantal VTE’s kijkt de controleur van het FAVV, die de controle op jouw etiket uitvoert, naar het aantal VTE’s van de vestigingseenheid. Dat wil zeggen dat voor eenzelfde vestigingseenheidsnummer zowel het aantal VTE uit de detailhandel, verwerking als de primaire productie worden opgeteld.
 • OF Als je een microvennootschap voor het FOD Economie bent. Dit wil zeggen:
 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 10 VTE
 • Een jaaromzet, exclusief BTW, van maximum 700.0000 euro
 • Balanstotaal van maximum 350.000 euro


Wat verstaat men onder “Detailhandel”?

 • Een detailhandelaar verkoopt rechtstreeks aan de eindconsument.
 • EN dient binnen een straal van 80 km in vogelvlucht van de productie-inrichting te liggen.


2. Voedingswaarden zijn voor mijn bedrijf verplicht: hoe pak ik het aan?

Kan  je niet genieten van de bestaande uitzonderingen en dien je de voedingswaarden te vermelden op jouw product? Dan zijn er twee opties:

 • Je mag de voedingswaardetabel van een vergelijkbaar product in de handel overnemen.
 • Is er geen vergelijkbaar product in de handel aanwezig, dan kan je bijvoorbeeld met behulp van KRATOS-steun de voedingswaarden laten bepalen door het ILVO.
  • Via KRATOS-steun kan je tot €1.500 van de analyse-kost terugvorderen onder “Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)”.


3. Van last tot lust: voedingswaarden als USP

Een aantal spelers in de voedingsindustrie zagen een opportuniteit in de verplichting rond voedingswaarden. Het bedrijf Koupe bijvoorbeeld pakte uit met ijs waarin meer proteïnen zitten, maar minder calorieën, suiker en vet. Misschien zitten er ook verborgen verkoopargumenten in jouw product? Weet wel dat wanneer je een claim maakt op je etiket, je dit ook steeds moet kunnen bewijzen.