Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: verpakkingsvrij winkelen

Verpakkingsvrij winkelen is een groeiende trend in Vlaanderen. Milieubewuste consumenten willen graag overtollige verpakking vermijden, en brengen daarom steeds meer hun eigen potje of zakje mee naar de detailhandelszaak. Heel wat ondernemers blijken toch nog met vragen te zitten rond deze trend. Bijvoorbeeld tot waar hun verantwoordelijkheid inzake voedselveiligheid rijkt.

Zoals iedere producent ondertussen wel weet, dient verpakkingsmateriaal voor voeding aan verschillende kwaliteitseisen te voldoen. Zo moet het verpakkingsmateriaal proper zijn, moet het gecertificeerd zijn om als voedselverpakking te dienen, moet het geschikt zijn voor de producten die je erin verpakt, ... Het is de producent als verpakker die hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld.

Het al dan niet respecteren van deze voorwaarden wordt pas de verantwoordelijkheid van de consument zodra deze het voedingsproduct heeft aangekocht. De verkoper draagt dus enkel verantwoordelijkheid tot aan de verkoop, en kan begrijpelijkerwijze nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de verpakking van het product na aankoop. Wel heeft de verkoper steeds het recht om alternatief verpakkingsmateriaal van de consument te weigeren. Bijvoorbeeld wegens niet geschikt, of te vuil of ... Ook heeft de verkoper de plicht om de consument op het gevaar inzake voedselveiligheid te wijzen wanneer zijn of haar verpakkingsmateriaal niet aan de standaard lijkt te voldoen.

Een voorbeeld:

Marina baadt sinds enkele jaren een hoeveslagerij uit. Steeds meer nieuwe klanten vinden de weg naar haar winkel voor een lokaal, milieubewust stukje vlees. Eén van deze nieuwe klanten weigert sinds kort pertinent de verpakking die Marina doorgaans gebruikt voor het inpakken van charcuterie in het bijzijn van de klant. Als alternatief biedt deze klant een proper, eigen brooddoosje aan. Marina mag deze vraag inwilligen zonder zich zorgen te moeten maken tijdens een controle door het FAVV. Marina heeft echter ook het recht om deze verpakking te weigeren als het doosje niet proper zou zijn. Marina heeft de plicht om de klant te wijzen op de gevaren voor voedselveiligheid als de klant haar product zou willen vervoeren in materiaal dat eigenlijk niet geschikt is voor het verpakken van voeding.

Van trend naar kans

Enkele traditionele detailhandelaren hebben in de trend van verpakkingsvrij winkelen een onderscheidingskans gezien. Bij de zuiderburen meent slagerij La Bouche Bio net meer klanten te kunnen trekken met zijn zero-afval beleid. Door verpakkingsvrij consumeren te promoten, levert hij een milieudienst die voor de doorsnee retailketen momenteel onmogelijk is.

Meer info?

Voor meer info inzake wetgeving Voedselveiligheid en verpakkingsvrij winkelen kan je hier op de website van het FAVV terecht. Heb je specifieke vragen rond casussen waar jij recent mee te maken kreeg? Stel ze per mail op ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be.

Mening gevraagd!

Het Steunpunt Korte Keten denkt er aan om in het najaar een workshop rond verpakkingsvrij winkelen in de Korte Keten te organiseren. Zou jij deelnemen? En welke items zou je dan graag behandeld zien? Deel jouw inzichten met ons per mail op steunpuntkorteketen@ons.be.