Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: transport voor derden

VRAAG: Ons bedrijf is gespecialiseerd in de distributie van lokale voeding aan de eindconsument. Klanten kunnen via een webshop een breed assortiment van onze producten en producten van collega-landbouwers bestellen. Tot voor kort kochten we deze producten bij de collega’s in, alvorens we deze verdeelden op consumentniveau. In een nieuwe constellatie zal de collega-landbouwer eigenaar van het product blijven, en leveren wij als bedrijf nog louter een logistieke dienst. Is een vergunning nationaal vervoer bij de dienst mobiliteit dan verplicht?

ANTWOORD: De wet stelt dat je over een vervoervergunning dient te beschikken zodra je goederen vervoert voor rekening van derden en tegen vergoeding, met motorvoertuigen met een nuttig laadvermogen van méér dan 500 kg. Aan welke voorwaarden je dient te voldoen om een vergunning te verkrijgen vind je hier. Via een lastgevingsovereenkomst kan een derde partij (met een vergunning) worden aangesteld als vervoersmanager. Voor meer info kan je terecht op de website van FOD Mobiliteit of per mail op Goederen.weg@mobilit.fgov.be

Ook inzake voedselveiligheid hou je best de vinger aan de pols. Deze omzendbrief geeft weer hoe de inspecteur van het FAVV over jouw activiteiten denkt.