Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: registratie biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn chemische stoffen die ongewenste organismen afdoden. Biociden worden niet alleen in de land- en tuinbouw gebruikt, maar ook in industriële reinigingsbedrijven, ziekenhuizen, de voedingsindustrie,…

De biociden zelf moeten in België aan een erkenning onderworpen worden vooraleer ze mogen verkocht en gebruikt worden. De volledige lijst van alle in België erkende biociden vind je hier op de website van het Ministerie van Volksgezondheid. Als je in de lijst wil zoeken sla je het document best eerst op je computer op. De legende met de uitleg van de afkortingen vind je helemaal onderaan het document.

Er zijn heel wat biociden op de markt maar algemeen kunnen ze opgedeeld worden in:

  1. Biociden uit het ‘Open Circuit’: deze producten hebben geen gekende nadelige invloed op de volksgezondheid en mogen dus ook vaak door particulieren gebruikt worden. Hiervoor is geen registratie nodig.
  2. Biociden uit het ‘Gesloten Circuit’: deze producten kennen een hoger risico voor de volksgezondheid en mogen enkel door mensen met voldoende kennis gebruikt worden. Hiervoor is een registratie nodig. Deze is kosteloos maar wel verplicht. Biociden uit het zogenaamde gesloten circuit vind je in bovenstaande lijst terug onder de benaming 'Closed Circuit'.
     

Waarom deze registratieplicht?

Zoals hoger aangehaald kunnen biociden uit het gesloten circuit de volksgezondheid schade toe brengen. De wetgever wil dus geen vrije verkoop van dergelijke producten en met een registratiesysteem trachten ze dit te bekomen.

Je registratieplicht bestaat uit 3 stappen:

  1. Een éénmalige online registratie via deze link
  2. Een jaarlijkse online bevestiging van je statuut als geregistreerd gebruiker. Na een eerste registratie in de applicatie kan het enkele weken duren voorleer je deze stap in orde kan brengen (dit kan pas nadat je bevestiging van je registratie gekregen hebt). Je kan dan ook opgeven welke biociden te gebruikt.
  3. Voldoen aan de verplichtingen die bepaald zijn in de toelatingsakte(n) van de biocide(n) die je gebruikt.
     

Landbouwer en Korte Keten ondernemer

De registratieplicht is er in België op basis van het KBO-nummer. Vallen je landbouw en Korte Keten activiteit onder 1 KBO nummer dan zal 1 enkele registratie volstaan. Is je Korte Keten activiteit (of een deel daarvan) afgesplitst van je landbouwbedrijf en heeft deze een ander KBO nummer dan zullen 2 registraties moeten uitgevoerd worden (ev. op een andere naam).

Meer info over de registratieprocedure vind je hier.

Heb je hierover nog vragen?

Contacteer dan zeker het Steunpunt Korte Keten op 0473/20 85 46 of adetelder@ons.be