Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand - nov

Vraag:

We denken eraan om een nieuw verkooppunt te starten op een tweede locatie. Wat dienen we hiervoor in orde te brengen?

Antwoord:

Ga je winkel houden in een bestaand gebouw waar men vroeger reeds handel dreef, dan zal de omgevingsvergunning wellicht volstaan.
Gaat het om een gebouw waar voorheen nooit handel werd gevoerd, dan vraag je best bij de dienst Ruimtelijke Ordening na of een functiewijziging aangevraagd dient te worden.
Ga je nieuw bouwen, dan dien je in ieder geval te passeren langs deze dienst om een bouwvergunning te verkrijgen.
Ga je een tijdelijk een verplaatsbare container als winkelruimte inrichten, dan dien je ook hier een melding voor te maken.

Ook het FAVV wil jouw verkoopadressen kennen. Je dient dus ook de registratie of toelating voor jouw detailhandelsactiviteit aan te vragen op dit nieuwe adres.
In ruil krijg je een blauwe identificatiekaart die je zichtbaar voor de klanten uithangt.

Tot slot dien je ook de nieuwe activiteit toe te voegen in de KBO. Voor deze aanpassing dien je jouw ondernemingsloket in te lichten over de nieuwe plannen.
Ook de verplichtingen rond BTW identificatie kan via het ondernemingsloket. Een tweede BTW nummer is niet nodig.

De keuze voor de juiste juridische entiteit ligt bij de ondernemer zelf.
Zijn de opstart kosten van het tweede verkooppunt laag, is het wellicht aangewezen om beide verkooppunten onder dezelfde eenmanszaak of vennootschap onder te brengen.
Mogelijks dien je hiervoor de statuten wel te wijzigen. Zijn de opstartkosten hoog, dan kan het wellicht interessant zijn om een aparte vennootschap op te starten.
  
Bespreek je plannen dan ook eerst met je boekhouder.