Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: recall praktisch organiseren

Soms stelt het Steunpunt zelf ook vragen. Afgelopen maand vroegen we tijdens het B2C-overleg met het FAVV verduidelijking omtrent de te volgen procedure voor kleine producenten bij een recall.

Vraag: Hoe kunnen kleine producenten hun recall praktisch organiseren? Wordt naast de mogelijke ernst van het risico ook gekeken naar de kans? Heeft het potentieel aantal afnemers impact op de te volgen procedure?

Antwoord: De procedure voor recall/uit de handelname is niet afhankelijk van het aantal afnemers. De nodige documentatie en informatie voor operatoren is terug te vinden op de FAVV website. Ook bij beperkte afzet is een persbericht steeds verplicht. De communicatiedienst helpt kleine operatoren bij het opstellen van persberichten voor recalls en heeft standaardtemplates uitgewerkt die door de operatoren gebruikt kunnen worden.