Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: Voedselveiligheid & de melkautomaat

“We krijgen regelmatig vraag vanuit de buurt naar onze melk. Aftappen via de koeltank neemt best wat tijd in beslag, ook op zondag. In principe is onze locatie commercieel best geschikt om een melkautomaat te zetten. Maar wat vindt het FAVV van dat idee?”

Het is goed dat je nieuwe ideeën eerst aftoetst met commerciële opportuniteiten op je locatie. Heb je er een goed oog in, dan volgen de wettelijke kaders waarbinnen je onderneemt. Voedselveiligheid, en je verplichtingen ten aanzien van het FAVV, is belangrijk om nader te bekijken.

Een extra identificatie bij het FAVV is niet nodig als je de melkautomaat op het eigen melkveebedrijf plaatst. Onder de registratie van primaire producent van melk mag je rauwe melk uit eigen productie commercialiseren, dus ook naar de eindconsument. Melk die de controle door de RMO-chauffeur doorstaat, voldoet ook aan de normen voor thuisverkoop.

Wel dien je bij uitbating van een melkautomaat aan specifieke hygiënevereisten te voldoen. In de omzendbrief over distributie van rauwe, onverpakte melk via melkautomaten vind je alle informatie terug. We lichten 5 aandachtspunten uit:

  1. De temperatuurgrens voor melk ligt op 6° C. Ook bij het afvullen van de automaat, dient de melk deze temperatuur te hebben. Controleer ook dagelijks de temperatuur van de melk in de automaat zelf.
  2. Afvullen doe je in een propere automaat. Eventuele restmelk wordt dus op voorhand verwijderd. Indien ze nog geschikt is, kan je de restmelk bijvoorbeeld op het eigen bedrijf opvoederen.
  3. Controle van de melk in de automaat op E. coli dient twee maal per jaar te gebeuren. Deze analyse, exclusief BTW en dossierkosten, kost gemiddeld € 12 tot € 20. Hier kun je een lijst van geaccrediteerde labo’s terugvinden.
  4. Hou gedurende 6 maanden een overzicht bij van wanneer de automaat gereinigd en ontsmet werd.
  5. Verplichte vermeldingen bij de automaat:
  • 'Rauwe melk/colostrum. Koken voor gebruik.'
  • Te gebruiken tot [datum].' De datum die hier wordt vermeld, mag niet later vallen dan drie dagen na de eerste melkbeurt waarvan melk of colostrum aanwezig is in het voorraadvat.
  • 'Bewaren bij 0 tot 6° C.'
  • 'Bedrijfsnaam en adres.'

 

Voedselveiligheid is een belangrijk, doch niet het enige wettelijke kader waar je rekening mee moet houden bij opstarten van een melkautomaat. Ga bijvoorbeeld ook na bij de gemeente de constructie van de automaat onder het vrijstellingsbesluit kan vallen. De verkoop van rauwe melk op het bedrijf valt onder het landbouwforfait. Forfaitaire bedrijven dienen minstens een dagontvangstenboek bij te houden. Spreek de nieuwe activiteit ook tijdig door met je boekhouder. Voor de investering in een automaat kan je ook VLIF-steun genieten.