Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand: Enterobacterie bij productanalyse

Uit de labo-analyse van een productstaal blijkt dat de waarden van de Enterobacterie te hoog zijn. Welke stappen dienen we te ondernemen?

Enterobacteriën vormen een grote familie bacteriën, waartoe bekende pathogenen zoals Salmonella. of E. coli behoren. Hoewel ze in de darmen geen schade aanrichten, kunnen Enterobacteriën wel tot infecties leiden wanneer de aantallen echt hoog oplopen.

Enterobacteriën zijn in feite een hygiëneparameter. Een overschrijding van het aantal wijst erop dat er iets mis is met de hygiëne op het melkveebedrijf of tijdens het zuivelproces. Dat klinkt heel zwaar, maar het kan om iets kleins gaan.

De besmetting van je product kan dus komen van de melk zelf. In de praktijk stellen we ook vast dat de ingrediënten die bij zuivelproducten gebruikt worden soms de drager van de bacteriën zijn. Vers fruit bijvoorbeeld, blijkt vaak een ‘boosdoener’. Het goede nieuws is dat deze bacterie bij voldoende verhitting wordt afgedood, en je probleem dus opgelost is.

Situeert de besmetting zich in het zuivelproces, dan kan een degelijke pasteurisatie de oplossing bieden. Het kan echter ook zijn dat een van de toestellen die je ná de pasteur gebruikt besmet is. Een zeer goede reiniging én ontsmetting van je toestellen, tafels, materialen en handen kan in dat geval het probleem oplossen. Let er zeker op dat je ontsmettingsproducten gebruikt die in België erkend zijn én erkend zijn in de voedingsindustrie.

Wat de wetgeving betreft dien je het FAVV niet op de hoogte te stellen van de analyseresultaten. Wel dien je je probleem op te lossen en alles wat je onderneemt om dit op te lossen dien je ook neer te schrijven en bij te houden in een ‘non-conformiteiten register’ dat deel uitmaakt van je autocontroleplan. Zo’n register is eigenlijk niet meer dan een tabel (of onder een andere vorm) waarin je neerschrijft wat fout loopt op je bedrijf en wat je gedaan hebt om het probleem op te lossen en -nog belangrijker- wat je zal doen om dit probleem in de toekomst niet meer voor te hebben op je bedrijf.

Wat moet je dus doen om in orde te zijn bij een volgende FAVV controle:

  • Noteren in je non-conformiteiten register dat je dit probleem hebt vastgesteld.
  • Beschrijven wat je hebt gedaan om het probleem op te lossen
  • Beschrijven wat je hebt aangepast in je productieproces en/of reinigings- en ontsmettingsplan om dit probleem in de toekomst te vermijden.

Een bijkomende analyse is wettelijk gezien niet verplicht maar als je gerust wil zijn (en als je het FAVV bij een volgende controle echt een bewijs wil kunnen voorleggen) dan kan je een nieuw staal laten analyseren. Dit mag dan enkel op enterobacteriën zijn. Op die manier ben je wellicht ook zelf gerust dat het probleem van de baan is.