Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vertrouwen moet je koesteren 

Oktober 2021- Bart Thoelen 

Een tijdje geleden was Belcampo, een keten rond duurzaam vlees, talk of the town in de VSA. Een misnoegde medewerker maakte er wereldkundig dat heel wat van de vleesproducten die de slagerijen en restaurants van de keten als 'beter' verkochten, helemaal niet van de eigen boerderijen afkomstig waren. En in feite (bewust? Daarover maken advocaten zich momenteel nog druk) verkeerd gelabeld werden. Met slogans rond transparantie en gegarandeerde traceerbaarheid is dat knap vervelend voor een ondernemer. Het vertrouwen van de klanten die meer betaalden voor eenzelfde product, raakte knap geschonden. 

Zou zulke situatie zich ook in Vlaanderen kunnen afspelen?  De gelegenheid maakt de dief, zo waarschuwde onze grootmoeder vroeger vaak. En stelen van je klanten, ook al is het 'slechts' vertrouwen, is niet netjes. Met een gestegen aandacht voor de Korte Keten aan klantenzijde, maar een afbrokkelende lokale infrastructuur eerder in de keten, is ook bij ons oppassen dat we ondernemers niet in de verleiding brengen.

Stel bijvoorbeeld dat het veel eenvoudiger en goedkoper is om levende dieren van het landbouwbedrijf af te voeren en er karkassen van andere dieren voor terug te krijgen. De consument die je hoeveslagerij bezoekt, hoort de varkens wel knorren, maar koopt in feite ander vlees en dus niet lokaal.

Komen we dan in Amerikaanse scenario’s zoals hierboven terecht? Dat hangt in feite af van wat je klanten hebt beloofd. Anderzijds drijft het succes van de Korte Keten ook op wat die klant verwacht. En dat is geen complex verhaal over hoe moeilijk het vandaag is om een efficiënte lokale vleesketens op te zetten. De differentiatiewaarde van de Korte Keten is het vertrouwen tussen boer en buurt. Een relatie die gekoesterd en versterkt dient te worden.

Dus misschien is het tijd om als Korte Keten-sector samen over dergelijke vraagstukken te bezinnen. Nemen we als landbouwers zelf initiatief in het opzetten efficiënte en flexibele kortere ketens? Of sluiten we de ogen en blijven we op het eigen erf? Wie ideeën heeft rond constructieve oplossingen voor een gedeelde probleem in de sector, kan terecht op ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be. Met diverse projectoproepen rond Korte Keten wordt initiatief gestimuleerd.