Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Verbrede landbouw & verzekeringen

Als land- of tuinbouwer heb je een bedrijfspolis lopen. Maar dekt deze ook ieder risico als je een Korte Keten activiteit opstart? Welke extra verzekeringen zijn aangewezen bij het uitbaten van een verbruikszaal of hoeveterras? En hoe zit dat met het verhuren van vergaderzalen of het organiseren van teambuildings of rondleidingen?

 

1. Brandverzekering

Om uw onderneming te beschermen tegen risico’s zoals brand, storm, waterschade, glasbreuk en natuurrampen kan u een brandverzekering nemen. De waarborgen zijn dus veel ruimer dan de naam doet vermoeden. Aanvullend kan u ook uw uitrusting, uw meubilair, uw voorraad en uw materiaal verzekeren tegen deze risico’s, aangevuld met de waarborg diefstal.

2. Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing

Deze verzekering kan al naargelang je verbredingstak verplicht zijn. Met de wet van 30.06.1979 werd “objectieve aansprakelijkheid” ingevoerd. Dit betekent dat een derde die schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in publiek toegankelijke ruimte, de uitbater verantwoordelijk kan stellen voor de geleden schade. Zelfs als er geen fout kan worden bewezen uit hoofde van de ondernemer. Deze verzekering is verplicht voor een 25-tal categorieën van voor het publiek toegankelijke inrichtingen. Enkele voorbeelden:

  • Restaurants en cafés (min. 50m²)
  • Plaatsen bestemd voor verkoop (min. 1000m²)
  • Polyvalente zalen
  • ...   

Uitbaters van dergelijke inrichtingen moeten een verzekeringsattest aan de burgemeester bezorgen.

3. Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen

Door de talrijke activiteiten van een bedrijf of organisatie en de voortdurende technologische evolutie zijn organisaties nagenoeg permanent blootgesteld aan mogelijke aansprakelijkheid ten gevolge van schade aan derden. Veroorzaakt uw organisatie of uw product schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij deze schade op u verhalen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Met een aansprakelijkheidsverzekering kan u uw onderneming beschermen.

De verzekeringspolis omvat traditioneel de volgende delen:

  • BA uitbating verzekert de schade die veroorzaakt wordt aan derden in het kader van de uitoefening van de beroepsactiviteiten.
  • BA toevertrouwde goederen dekt de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt aan goederen die toebehoren aan derden en die zijn toevertrouwd aan uw onderneming.
  • BA na levering dekt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door de producten na hun levering. 

De aansprakelijkheidsverzekering  dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken. Ook schade die hieruit voortkomt is gedekt. Het maakt niet uit of de schade door uzelf werd veroorzaakt of door een medewerker.

4. Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is verplicht wanneer u personeel in dienst hebt. Ze zorgt ervoor dat uw werknemers vergoed worden voor de lichamelijke schade en de medische kosten veroorzaakt door een ongeval tijdens het werk en op weg naar en van het werk.

Vragen? Contacteer het Steunpunt Korte Keten op 016/24.39 54 of adetelder@ons.be