Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Tijdelijk personeel in coronatijd

Uit de talrijke telefoons en mails die binnenkomen bij het Steunpunt Korte Keten blijkt dat het bij veel hoevewinkels alle hens aan dek is en dat velen onder jullie plots een paar versnellingen hoger moeten schakelen zonder echt voorbereid te zijn. De vraag naar personeel is nijpend. An Deneffe, onze juriste geeft hieronder een paar mogelijkheden weer om snel, tijdelijk en legaal mensen in te schakelen. Belangrijk hierbij is het onderscheid te maken of je bedrijf al dan niet een vennootschap is.


Mijn bedrijf is geen vennootschap

 1. Gratis werk door familie tot de tweede graad
 2. Toevallig helper
 • Onder bepaalde omstandigheden is de (toevallig)helper niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. 
 • Om als toevallige helper te worden beschouwd, moet men aan enkele voorwaarden voldoen:

   Hij mag niet meer dan 90 dagen per jaar werken als helper.
   Het moet daarbij gaan om occasionele en tijdelijke hulp, dus niet op regelmatige basis.

  3. Seizoenarbeider (cfr hieronder)

  4. Flexijobber (cfr hieronder)

  5. Interimkracht

  6. Vrijwilligers: kunnen niet ingezet worden.

  Om van een “vrijwilliger” te kunnen spreken in de zin van de Wet op Vrijwilligerswerk, moeten aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
  • de persoon zet zich in voor een organisatie die geen winst nastreeft;
  • de persoon doet dit onbezoldigd (een onkostenvergoeding is wel mogelijk);
  • de persoon doet dit vrijwillig.

  Daarnaast mogen vrijwilligers geen enkele vorm van loon ontvangen. Ze kunnen hoogstens een forfaitaire vergoeding van maximaal ze per dag ontvangen. De vrijwilliger en de organisatie dienen ook aan een aantal andere verplichtingen te voldoen zoals een inschrijving bij een wetsverzekering, het afsluiten van een overeenkomst voor vrijwilligerswerk...

  Aangezien een landbouwbedrijf wel degelijk winst nastreeft, kunnen kinderen nooit als vrijwilligers beschouwd worden. Ook zijn (technische) werklozen, mensen in tijdskrediet of in loopbaanonderbreking niet toegelaten.


 • Mijn bedrijf is een vennootschap

  1. Jobstudent:

  Jongeren kunnen als jobstudent tewerk gesteld worden (max. 475 uren per kalenderjaar) wanneer:
  • hij/zij student is;
  • en hij/zij oud genoeg is;
  • en hij/zij niet werkt wanneer hij/zij geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

  Middelbare scholieren kunnen enkel ingezet worden tijden vakanties en weekend.
  Hogeschool en universitaire studenten ook tijdens de week.

  Indien permanent iemand in de winkel aanwezig is, die de verantwoordelijkheid neemt en ten allen tijde beslissingen kan nemen, stelt zich geen probleem met – 18 jarigen.
  Indien de jobstudent tijdelijk alleen in de winkel staat moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Minimum 18 jaar
  • Permanente mogelijkheid met een verantwoordelijke in contact te treden
  • Duidelijke instructies i.v.m. noodsituaties (brand, evacuatie, agressie...)
  • Duidelijke instructies i.v.m. werk, kassa…

  2. Inzetten van een flexi-jobber

  Om iemand te kunnen aanwerven als flexi-jobber moet deze persoon gepensioneerd zijn of loontrekkend en minstens 4/5de werken.
  Als werkgever betaal je voor een flexi-jobber enkel een werkgeversbijdrage van 25%. Hou er wel rekening mee dat:

  • je nog sectorale toeslagen moet betalen voor zon- en feestdagen of nachtwerk, allebei ook belast aan 25%,
  • het uurloon van de flexi-jobber minstens 10,08 euro moet bedragen (dit is incl. flexi-vakantiegeld van 7,67%).

  De aanwerving in het kader van de flexi-jobs is momenteel enkel binnen bepaalde sectoren mogelijk.
  • de horeca (PC 302),
  • de zelfstandige kleinhandel (PC 201),
  • de bakkers (PC 118.03),
  • de handel in voedingswaren (PC 119 en PC 202),
  • de middelgrote voedingsbedrijven (PC 202.01),
  • de grote kleinhandelszaken (PC 311),

  3. Interimkracht eventueel met doelgroep vermindering.

  Wie zelf een interimkracht aanbrengt zal daar doorgaans minder kosten moeten betalen aan het interimkantoor.
  Als die interim kracht bovendien behoort tot een speciale doelgroep (oudere boven de 55, laag of midden geschoolde onder de 25 jaar , niet- werkende werkzoekende ingeschreven bij de VDAB) kan er een premie of vermindering van RSZ aangevraagd worden.
  Vraag ernaar bij het interimkantoor.

  Meer info: adeneffe@samenferm.be