Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

1,8 miljoen euro voor 37 getroffen landbouwbedrijven als tegemoetkoming voor impact voor no regret-maatregelen

Ann Detelder – 21 april 2022

De kogel is door de spreekwoordelijke kerk. 3M zal de Korte Keten boeren in de buurt van de site vergoeden voor de schade die het gevolg zijn van de no regret-maatregelen.

Het Steunpunt Korte Keten werkte samen met de landbouworganisaties, bioforum en 3M en onder voorzitterschap van Karl Vrancken aan een tegemoetkomingsregeling voor de land-en tuinbouwers in de buurt van Zwijndrecht die door de no regret-maatregelen schade hebben geleden. 

De Korte Keten was in dit dossier bijzonder zwaar getroffen. Bijna 30 van de bedrijven die een dossier indienden bij de Vlaamse Overheid zijn in meer of mindere mate actief in de Korte Keten. Voor de helft van de bedrijven betekent de Korte Keten hun uniek businessmodel. Alle bedrijven kregen begin deze maand een persoonlijke mail via PFAS opdrachthouder van de Vlaamse regering Karl Vrancken.

Deze tegemoetkoming is er enkel om de schade ten gevolge van de no regret-maatregelen te vergoeden. Eventuele toekomstige schade valt niet onder deze regeling. We blijven vanuit het Steunpunt Korte Keten dit dossier zeker opvolgen.