Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Subsidiemaatregel KRATOS 3 in voege

Landbouwers kunnen opnieuw gebruik maken van het vernieuwde bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS’. Deze subsidiemaatregel maakt deel uit van PDPO III en biedt landbouwers gratis advies op maat van hun bedrijf over en heel aantal actuele thema’s, verdeeld over 13 adviesmodules.

Je kan  over heel wat uiteenlopende onderwerpen gratis advies aanvragen. Jonge landbouwbedrijven worden in het adviessysteem bevoordeeld en krijgen extra adviesmogelijkheden voor de economische thema’s. Zo kan je bijvoorbeeld een ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken.

Bedrijven die aan thuisverwerking doen, krijgen de mogelijkheid om advies aan te vragen over de technische aspecten van thuisverwerking. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe recepten, verbeteren van productieprocessen, bepalen van de houdbaarheid van producten …

Via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij kunnen landbouwers adviesaanvragen indienen voor die thema’s waarover ze advies wensen.

Meer info: www.vlaanderen.be/landbouw/kratos