Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Steunpunt gaat samen met FAVV op zoek naar oplossingen knelpunt hubs

Ann Detelder – 17/2/2022

Steeds meer Korte Keten ondernemers willen samenwerken om hun afzet te faciliteren. Vaak gebeurt dit in hubs. De regels rond voedselveiligheid zijn echter vaak onwerkbaar voor dergelijke kleinschalige initiatieven. Het Steunpunt Korte Keten kaart dit al vele jaren aan en sinds kort is een oplossing mogelijk in de maak.

De vraag naar lokaal voedsel blijft stijgen en tegelijk willen steeds meer landbouwers hun producten zelf vermarkten. Om vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk bij elkaar te brengen, is het essentieel dat Korte Keten ondernemers kunnen samenwerken. Dit kan via centrale verdeelpunten of hubs. Helaas remt de strikte toepassing van de huidige regelgeving deze ontwikkeling af voor de producenten van vlees en zuivel.  Het Steunpunt Korte Keten zoekt constructief naar werkbare oplossingen.

Hubs zijn locaties waar Korte Keten ondernemers hun producten samenbrengen en waar de orderpicking en de uitlevering naar de klanten gebeurt. De hub faciliteert ook de facturatie zodat elke klant maar één factuur ontvangt, wat een must is voor horecazaken en retailers! Dergelijke klanten verwachten een breed en gevarieerd aanbod maar willen maar één factuur. De hub wordt meestal ook geen eigenaar van de producten. De Korte Keten ondernemer blijft dus zijn producten zelf vermarkten.

Momenteel beschouwt de wetgever de hubs als een afzonderlijke tussenschakel in de voedselketen. Daarom moeten ondernemers van dierlijke producten een extra erkenning bij het FAVV aanvragen, wat financieel niet haalbaar en bovendien zeer omslachtig is.

De meerkost door specifieke eisen aan infrastructuur en extra controles, kunnen deze kleine ondernemers niet verrekenen aan hun klanten, zoals de grote bedrijven dat doen. Daarvoor zijn de volumes te beperkt.

Korte keten ondernemers die zuivel en vlees verhandelen kunnen met andere woorden geen gebruik maken van de kansen die hubs aanbieden. Ze zijn uitgesloten van een samenwerking met collega’s om hun afzet efficiënt te organiseren. Dat heeft een enorme invloed op hun bedrijfsontwikkeling.

Haalbare oplossingen en constructief overleg

Het Steunpunt Korte Keten wil, samen met haar Waalse collega Diversiferm en 5C, in overleg gaan met het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV). Het doel van dit overleg is samen zoeken naar haalbare oplossingen, met maximale garanties voor voedselveiligheid. Op korte termijn start het Steunpunt Korte Keten samen met het FAVV een werkgroep hierover op. Wordt vervolgd.