Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Steun voor zelfstandigen die zijn getroffen door het noodweer

Het noodweer heeft in een groot deel van ons land voor catastrofale situaties gezorgd. Getroffen landbouwers kunnen rekenen op steun.

Om welke steun gaat het?

1. Overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking

Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk moeten stop zetten, zullen kunnen gebruikmaken van het klassieke overbruggingsrecht wegens ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’. Zodra je je activiteit minstens zeven dagen stopt, kan je rekenen op een uitkering. Per periode van zeven dagen bedraagt de uitkering 329,38 euro (zonder personen ten laste) en 411,60 euro (met personen ten laste). Na 28 dagen gaat het om een uitkering tot 1.317,52 euro en 1.646,38 euro.

Om aanspraak te kunnen maken op de uitkering, moet je tijdens het tweede en derde kwartaal van 2021 aangesloten zijn als 'zelfstandige in hoofdberoep' of 'meewerkende echtgenoot (maxi-statuut)'.

2. Uitstel sociale bijdragen

Wie getroffen werd kan uitstel vragen voor de betaling van de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2021, zodat je je bijdrage pas op 30 september 2022 moet betalen in plaats van op 30 september 2021. Let op: dien je aanvraag tijdig in en dat ten laatste op 14 september 2021.

Ben je actief in de fruitteeltsector (appelen en peren, aardbeien en kersen) en ben je ook met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd ingevolge ongunstige weersomstandigheden (zoals de vrieskou voor de appelen en peren in het voorjaar en de onweersbuien onlangs voor de aardbeien en kersen), dan kan je uitstel vragen voor de betaling van de voorlopige bijdragen van het derde en het vierde kwartaal van 2021. Je moet deze bijdragen dan uiterlijk betalen op respectievelijk 30 september 2022 of 16 december 2022. Dien je aanvraag ten laatste in op 14 september 2021 (of ten laatste op 14 december 2021 indien je enkel voor het 4de kwartaal van 2021 een uitstel wenst).

3. Vrijstelling van sociale bijdragen

Het is ook mogelijk om een 'vrijstelling' van de sociale bijdragen aan te vragen. Als de vrijstelling wordt goedgekeurd door de overheid ben je de betrokken bijdrage niet meer verschuldigd.

Ben je getroffen door het noodweer, dan geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de bijdrage van het derde kwartaal van 2021. Ben je actief in de fruitteeltsector (appelen en peren, aardbeien en kersen) en ben je ook getroffen door de ongunstige weeromstandigheden (vrieskou in het voorjaar en recente onweersbuiten), dan kan je een vereenvoudigde aanvraag vrijstelling indienen voor de bijdrage van het derde en het vierde kwartaal van 2021.

Opgelet: voor een kwartaal met vrijstelling geen pensioenrechten opbouwt. Beperk je je vrijstelling tot twee kwartalen op jaarbasis dan telt het jaar wel mee als loopbaanjaar. 

Neem gerust contact op met Liv: 0477/97 48 55 of per mail ferm.liv@samenferm.be