Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Slachten voor Korte Keten

Sinds Corona, heeft een groeiende groep consumenten het landbouwbedrijf herontdekt als plaats voor voedingsaankopen. Ook aan landbouwers zijde stijgt de interesse voor Korte Keten. Om gericht te informeren rond nieuwe verdienmodellen rond lokaal vlees, werd de brochure Slachten voor Korte Keten opgesteld.

In een Korte Keten zijn er een beperkt aantal tussenschakels. Wie vlees afkomstig van dieren op het eigen landbouwbedrijf wil commercialiseren, zal minstens in een erkende slachtinrichting moeten passeren. “Heel wat starters in onze sector komen voor het eerst of sinds lange tijd rechtstreeks in contact met een slachthuis. Om hun op voorhand goed te informeren, stelden we samen met FEBEV en Boerenbond de brochure ‘Slachten voor de Korte Keten’ samen.” vertelt Ann Detelder, manager van het Steunpunt. “Naast een overzicht van wettelijke kaders, willen we met deze uitgave ook ondernemers langs beide zijden inspireren rond nieuwe verdienmodellen rond lokale voeding.

Momenteel zijn er 154 hoeveslagers in Vlaanderen. Heel wat jonge landbouwers dromen ervan om zelf waarde toevoegen en volgen een opleiding tot beenhouwer. Een meer laagdrempelige manier voor landbouwers om vlees te commercialiseren is door samen te werken met een externe slager of uitsnijderij die de karkassen op maat versnijdt voor hun. Dit jaar mocht het Steunpunt van 40 unieke bedrijven een infovraag rond deze formule ontvangen. Tussen slager en boer kunnen goede handelsrelaties ontstaan. Landbouwers die anders gaan boeren en in samenwerking met een slager een uniek stuk vlees in de markt zetten kunnen zich ook echt differentiëren op de markt.

Om de kennis rond functionele verdienmodellen rond lokaal vlees te vergroten, werd een informatieve brochure opgesteld. “Om landbouwers snel te informeren over waar zij terecht kunnen, maken we het binnenkort mogelijk om de bedrijven die wensen samen te werken in de korte keten via onze ledenlijst in een oogopslag te identificeren ” vertelt Michaël Gore, gedelegeerd bestuurder bij FEBEV. “Voor sommige leden is het niet evident om individuele landbouwers met een beperkt aantal dieren te ontvangen. Anderen bouwden hun dienstverlening verder uit om beter in te spelen op dergelijke nieuwe vragen, en slagen er daardoor vandaag in om de landbouwer te ontzorgen van slacht tot en met een professioneel verpakt eindproduct. Heel wat bedrijven in onze sector zijn familiale KMO’s die ook partnerschappen aangaan met producenten uit hun omgeving. Dat we met deze brochure ook daar extra impulsen aan kunnen geven, ligt volledig in lijn met ons engagement binnen het Vlaamse charter voor lokale voeding dat we eerder dit jaar ondertekenden.

Toch blijven er ook uitdagingen bestaan. “In bepaalde Vlaamse regio’s en voor specifieke product- en diergroepen is de dienstverlening rond slachten nog niet afgestemd op nieuwe verdienmodellen in de landbouw.” ervaart Thoelen. “Om invulling te geven aan lokale slachtcapaciteit daar waar er beperkingen zijn op vandaag, blijven we als steunorganisatie samen met verschillende partners zoeken naar wettelijke, praktische, en rendabele oplossingen op maat. Maar dat is, net als elders in Europa, niet evident.” Ervaar je zelf problemen? Meld het per mail via bthoelen@samenferm.be

De nieuwe brochure werd opgesteld met financiële steun vanuit FOD Economie en zal vanaf vandaag gericht worden verspreid tijdens eerstelijnsadviesgesprekken van het Steunpunt Korte Keten. Dat advies is gratis voor land- en tuinbouwers, die via de websites bij de consulent in hun regio terecht kunnen komen.