Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Sfeerverslag Bedrijfsbezoek verpakkingsvrij winkelen

Verpakking is een langzaamaan een hot item aan het worden in de samenleving.
Een groeiende groep klanten is actief op zoek naar manieren om hun verpakkingsafval te beperken.
Hoe kunnen ook Korte Keten-ondernemers hier op inspelen? Samen met 8 ondernemers gingen we op bezoek in de verpakkingsvrije winkel CONTENT in Leuven.

Van toerist tot klant

“Verpakkingsarm of -vrij winkelen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Campagnes als Mei Plasticvrij verhogen het bewustzijn van de consument, en daarna ook de vraag. Ook grotere retailers spelen daardoor sinds kort met de idee,” vertelt zaakvoerder Sara Vander Auwera die vijf jaar geleden met het concept startte. “In onze winkel zien we toch vooral dat concrete acties zoals de klimaatmarsen mensen ook aansporen om voorbij de hype hun gedrag te veranderen. Vanuit een behoefte tot duurzaam consumeren komen ze de winkel binnen als klant in plaats van toerist. Na verloop van tijd worden ze lid van de CONTENT-familie.”

Ook een lokaal verhaal

Naast het beperken van verpakking, wil het winkelconcept CONTENT ook sociale contacten leggen en lokale producten aanbieden. Over die laatste pijler vertelt Sara: “Vanaf de start hebben we contacten aangeknoopt met regionale leveranciers. Ons assortiment varieert daardoor deels mee met de seizoenen. Werken met lokale leveranciers heeft het voordeel dat we snelle en efficiënte afspraken rond herbruikbare verpakking kunnen maken. Vers van het veld of uit de oven moeten producten ook minder lang bewaard worden en is er minder verpakking nodig. De keerzijde is wel dat de toelevering door de verschillende distributeurs soms voor chaos in de winkel kan zorgen. Onze winkel groeit, dus willen we in de toekomst aandacht besteden aan een meer georganiseerde toelevering zodat de klanten hier zo miniem mogelijk hinder van ondervinden.”

Klanten binden op basis van unieke ervaringen

Die klantervaring is belangrijk. In het concept staat Slow Shopping centraal. Unieke producten worden er aangeboden in een aangename setting. De zaakvoerders en hun personeel geven ook graag een persoonlijke touch mee aan het contact met consumenten in hun winkel. Het is slechts één van de manieren om die sociale pijler te tonen.
In de winkel kunnen klanten zelf hun hoeveelheden bepalen “Studenten en éénpersoonsgezinnen kunnen in ons concept zelf bepalen hoeveel product ze aankopen. Wie actief voedselverspilling wil vermijden, kan bij ons dus zijn gading vinden.”
Een product dat opvalt, zijn de maaltijden in bokalen. Een product dat door de cateringdienst van de winkel wordt bereid. Voorts is CONTENT van voedingswinkel verder uitgegroeid tot een one-stop-shop voor haar klandizie: zo kan je er nu bijvoorbeeld ook ecologische tandenborstels terugvinden.
Wie voor een eerste keer verpakkingsarm komt shoppen, krijgt een grondige introductie in het concept. “Op die manier wordt er op een meer gecontroleerde manier zo nu en dan gesmost,” zegt Sara met een kwinkslag. Klanten kunnen natuurlijk ook komen shoppen met hun eigen verpakking. “Het is nooit onze bedoeling geweest om zelf verpakking te verkopen,” legt Sara uit. “Al kunnen klanten zonder de geschikte zakjes en potjes zich wel met een uitgebreid herbruikbaar verpakkingsassortiment uit de winkel behelpen. Wie eigen verpakking meebrengt wordt gewezen op hygiëne. Ziet het materiaal er niet meer zo netjes uit, dan zullen we de klanten hier ook op een gepaste manier hierop aanspreken.”

En wat met voedselveiligheid?

In het oog springen de “silo’s” met bulkproducten als zaden, noten, muesli,.... Om de vervaldatum deze producten nauwgezet te monitoren, werd een uitgebreide excel-tool opgezet. Allergeneninfo vind je terug op fiches op de website die zowel in de winkel als thuis geraadpleegd kunnen worden. “Toch heb ik niet de indruk dat mensen actief lezen als ze aan het winkelen zijn,” vertelt Sara. “Door alle info pasklaar binnen handbereik te hebben, kunnen we er wel vlot verwijzen naar de boodschap.”
CONTENT pionierde vijf jaar geleden met het concept, en dus diende ook het FAVV mee te zijn in hun verhaal. “De ervaringen met controleurs hier in de winkel zijn positief. Elk product is zorgvuldig afgedekt en heeft zijn eigen schepje. In de winkel hechten we veel aandacht aan hygiëne.”

En wat met vlees?

Een product dat we niet terugvinden in de winkel, is vlees. “Dit is voornamelijk ingegeven door de wetgeving,” vertelt Sarah. Om onverpakt vlees te mogen verkopen, dien je bijvoorbeeld over een toelating vleeswinkel te beschikken. Ecologischer verpakkingsmateriaal voor vleesproducten is nog maar zeer beperkt voor handen. Tot slot trekt het winkelconcept ook heel wat vegetariërs binnen die de vleesproducten die aanvankelijk voor handen waren, links lieten liggen.

Haalbaar voor iedereen?

Is een verpakkingsvrij concept ook haalbaar op het platteland? Sara denkt van niet. In centrumsteden zie je de concepten wel met succes opstarten, maar het klantenpotentieel in kleinere gemeenten is wellicht beperkt. Wel kunnen bestaande winkelpunten zich differentiëren door bewust actiever om te gaan met verpakking. Het is een extra verkoopargument. Maar als enige USP schiet het in landelijke gebieden wellicht wat te kort.

Meer info vind je op de Content website.

Zit je zelf nog met vragen rond verpakking? Stel ze gerust via steunpuntkorteketen@ons.be