Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Samenwerken in de Korte keten – Les Jardins d’Artheyen

Ann Detelder – 15/3/2022

Samenwerken tussen ondernemers kan op verschillende manieren. In deze nieuwsbrief stellen we graag Les Jardins d’Artheyen aan jullie voor, een collectieve bio-boerderij met drie pijlers: sociale cohesie, agro-ecologie en plattelandstoerisme.
    
Jardins d’Arthey ontstond in 2016, met een startkapitaal samengebracht door de initiatiefnemers en hun netwerk, aangevuld met een Waalse subsidie. Het is een collectieve bio-boerderij met drie pijlers: sociale cohesie, agro-ecologie en plattelandstoerisme. 

In de praktijk betekent dit dat verschillende mensen een zelfstandige activiteit opnemen, in collectief verband. Zo bakt Camille brood en staat Sébastien in voor de tuinbouw. Anderen organiseren een eetbare plantenfestival, voorzien gastenkamers, integreren personen met een handicap in de activiteiten etc. 

Hoewel ze elk zelfstandig werken, zitten ze samen in één juridische structuur, een coöperatie, die via een analytische boekhouding de inkomsten en uitgaven van de verschillende deelactiviteiten gescheiden in kaart brengt, zodat de rendabiliteit van elke deelactiviteit op zich kan worden opgevolgd. Dit vereenvoudigt de administratieve last voor ieder en zorgt voor een samenhang en verbinding tussen de verschillende projecten. 

In de schuur (La Grange) is een hoevewinkel waar zowel eigen producten als die van andere producenten van Paysans-Artisans worden verkocht. Camille (bakkerij) en Sébastien (tuinbouw) leveren ook een belangrijk deel van hun productie via Paysans-Artisans aan de andere afzetkanalen in de regio. Die bestellingen zijn vaak grotere volumes dan wat ze op de eigen boerderij verkopen. Aangezien de verkoopprijs aan de consument (die ze zelf bepalen) in beide gevallen dezelfde is, maar Paysans-Artisans nog een marge neemt op de omzet, die via hen verloopt, is de marge op die afzet voor Camille en Sébastien lager. De efficiëntie van de grotere volumes compenseert dit echter. 

Momenteel heeft Jardins d’Arthey een huurovereenkomst met de eigenaar van het domein van 8 jaar, die afloopt in 2025. Of het collectief op deze locatie kan blijven is onzeker. Daarom kijken ze nu al samen met Terre en Vue - de Waalse tegenhanger van De Landgenoten -  of ze op een andere locatie een boerderij kunnen kopen om hun activiteiten op lange termijn verder te zetten.