Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Pluimvee in de Korte Keten

Tijdens de webinar ‘Pluimvee in de korte keten’ vergastten enkele medewerkers van de voorlichtings-en begeleidingscel van het FAVV ons met info over het praktische houden van kippen na 21 april, wanneer de Animal Health Law in voege treedt.

In dit artikel bezorgen we jou een kort overzicht over wat er zal veranderen en/of waar je je aan dient te houden vanaf 21 april indien je pluimvee houdt of ermee wenst te starten.

Wat is pluimvee?

Het FAVV maakt een verschil tussen vogels en pluimvee. Waar een vogel niet dient voor voedselproductie (geen gebruik van het vlees of de eieren in de voedselketen), zal pluimvee wel via geproduceerde eieren of via vlees in de voedselketen belanden. We verstaan onder vogels aldus bv sierkippen, tamme eenden, zangvogels,…  Al de dieren die je dus als hobby en gezelschap houdt of de kippen en andere vogels die je uitsluitend voor het eigen gezin zal slachten of de eieren enkel in het eigen gezin opeet.

Zodra je de eieren of het vlees verkoopt of wegschenkt, dan spreek je over pluimvee. Je brengt dan de producten van je kip in de voedselketen. Of je dat gratis doet of niet, maakt hier geen verschil. Ook de eieren gratis aan de buurman geven maakt dus dat je kip geen vogel meer is, maar pluimvee.

Registreren

De nieuwe regels gaan over het registreren van je pluimvee. Er zijn 2 plaatsen waar je al dan niet je pluimvee dient te registreren.

Sanitel: Sanitel is een Belgisch systeem voor het geïnformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee). Ze beheren een databank die gegevens bijhoudt over de dieren zelf. Deze registratie gebeurt door DGZ in Vlaanderen. Je registreert dan je beslag en geeft aan dat je pluimveehouder bent. Op de website van DGZ leest u ook meer over de verplichtingen omtrent de Salmonella bestrijding. Indien je pluimvee houdt en aldus de producten van pluimvee in de handel brengt, dan gelden er verplichte bemonsteringen en verplichte vaccinatie. Vanaf eind april zal minstens alle pluimvee geregistreerd moeten zijn bij Sanitel.

FAVV (BOOD = Banque de données des Opérateurs): de operatorendatabank met alle ondernemingen die een activiteit doen in de voedselketen. Wil je dus gaan kippen slachten, eieren verkopen, … dat geef je hier aan.

 

Legpluimvee


Vogels (niet bestemd voor de voedselketen)

 • Je hebt minder dan 200 stuks
  • Geen registratie nodig, noch bij FAVV, noch in Sanitel
  • Uitzondering! indien je met je vogels naar commerciële pluimveemarkten wilt gaan, dien je enkel in Sanitel geregistreerd te zijn als pluimveehouder.
 • Je hebt meer dan 200 stuks
  • Altijd registreren bij Sanitel als pluimveehouder, niet bij FAVV
  Pluimvee (bestemd voor de voedselketen)
  • Indien je minder dan of gelijk aan 49 stuks legpluimvee hebt (omgerekend minder dan 15.000 eieren die je per jaar op de markt brengt)
   • Enkel registratie in Sanitel (dus voorlopig nog een uitzondering dat je je niet moet registreren bij het FAVV)
  • Indien je meer dan 50 stuks legpluimvee hebt
   • Registratie bij FAVV én Sanitel

   

  Vleespluimvee

  Registratie bij vleespluimvee is eenvoudiger dan bij legpluimvee, maar wel wat strenger.

  • Vogels: Hier geldt hetzelfde als bij het legpluimvee.
  • Pluimvee: Vanaf het eerste stuk pluimvee dien je je zowel te registreren bij Sanitel én FAVV

    

   Welke activiteiten dien ik aan te vragen bij het FAVV?

   Indien je wilt starten met pluimvee, dien je naast je te registreren via DGZ in Sanitel, ook altijd (tenzij minder dan 50 stuks legpluimvee) bij het FAVV een registratie, toelating of erkenning aan te vragen voor de activiteiten die je zal doen. Deze aanvraag doe je bij je LCE minstens 30 dagen alvorens je eieren in de voedselketen zal brengen.

   Afhankelijk of je je wilt richten op directe verkoop (rechtstreeks aan de eindklant) of de B2B verkoop (aan andere ondernemingen), of je je dieren zelf wilt slachten en het aantal stuks pluimvee dat je hebt (minder dan 50 stuks, minder dan 200 stuks of meer dan 200 stuks), zoek je de juiste fiche op https://www.favv-afsca.be/erkenningen/activiteiten/fiches/. De plaats-, activiteit en productiecode zal je nodig hebben bij de aanvraag.

   Wil je ook je eigen eieren verwerken in je eigen verwerkingsruimte tot bijvoorbeeld avocaat en rechtstreeks verkopen aan de consument? Dan dien je de activiteitenfiche detailhandel met verwerking te bezitten en de hygiëne en autocontrolemaatregelen rond rauwe eieren te volgen.

   Wil je je vleespluimvee ook zelf versnijden en bereidingen maken en rechtstreeks verkopen aan de consument, dan dien je ook een toelating vleeswinkel aan te vragen.

   Waar en aan wie je verkoopt zal ook bepalen of je je eieren moet stempelen. Zodra je B2B verkoopt zal je steeds moeten stempelen gezien iedere handelszaak enkel gestempelde eieren zelf mag verkopen of verwerken van een geregistreerd bedrijf bij het FAVV.

   Is het voor jou niet duidelijk welke activiteiten je dient aan te vragen, vraag gerust de adviseurs van het Steunpunt Korte Keten om je bij te staan.