Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Onderzoek succesfactoren in de Korte Keten

ILVO-onderzoeker Olivier Guiot aan het woord (mei 2021)

Het voorbije coronajaar heeft zowel de burger als de media de korte keten (her)ontdekt. Het belang van lokale voeding is nooit zo groot geweest. De korte keten lijkt dan op het eerste zicht het perfecte antwoord om aan die nood te voldoen. Dat ook de boer, die in dit systeem zijn eigen prijs zet, er beter van wordt, is dan ook goed meegenomen. Maar is dit wel zo? Mogen we zomaar stellen dat de korte keten het antwoord biedt op alle vragen? Is de korte keten een verdienmodel dat sowieso een garantie biedt op een stabiel en of hoger inkomen? En indien niet, wat is er dan nodig om er toch een succesverhaal van te maken? Op zich is dit de essentie van het onderzoek naar de 'succesfactoren voor een veerkrachtige en economisch duurzame korte keten onderneming'.

Het onderzoek is nog niet afgerond, maar toch kunnen we al stellen dat het succesvol actief zijn in de korte keten niet voor iedereen is weggelegd. Omwille van de specificiteit van de korte keten is het belangrijk dat er een goede match is tussen de persoonlijkheid van de ondernemer en de reden tot instap in het bedrijfsmodel van de korte keten. Gezien het cruciale aspect van klantencontact voor het succes van de korte keten activiteit kunnen we bijvoorbeeld stellen dat dit door de potentiële ondernemer niet mag ervaren worden als een inspanning of noodzakelijk kwaad. Het lijkt een cliché, maar of het nu business-to -business of business-to-consumer betreft, affiniteit met en het halen van positieve energie uit klantencontacten is een cruciale voorwaarde voor de instap in en het succes van de korte keten als verdienmodel. Voor sommige ondernemers bepaalt het contact met de klant dan ook de keuze van afzetkanalen. Dit kan in twee richtingen werken. Daar waar direct contact met de consument de ondernemer minder ligt, wordt soms gekozen om eerder activiteiten uit te bouwen via business to business kanalen. Anderzijds kiezen sommige ondernemers om niet af te zetten via kanalen waar er geen rechtstreeks contact is met de klant. Er wordt dus gekozen voor het model dat het best samenvalt met zijn of haar persoonlijkheid.
En zo is er nog een hele set van factoren die het succes van de korte keten bepalen. Factoren die te herleiden zijn tot de ondernemer zelf, maar ook tot de organisatie, strategie, implementatie en het financieel management van de onderneming. De economische duurzaamheid is namelijk verbonden aan het voldoen aan verscheidene van de succesfactoren. In dit geval versterken de factoren elkaar ook onderling met een positieve impact op de algehele performantie van de korte keten onderneming.

Kortom, het instappen in de korte keten dient een zeer bewuste keuze te zijn. Of om het met de woorden van één van de geïnterviewde landbouwers te zeggen: “Iemand die louter instapt in de korte keten omwille van financiële redenen, zal het niet lang volhouden. Het vergt de juiste motivaties, veel geduld en ondernemerschap. Het moet echt een zeer bewuste keuze zijn, anders loopt het vroeg of laat fout.”