Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Kostprijsberekening. Hoe begin ik er aan?

Reeds vijftien jaar is het Steunpunt Korte Keten druk in de weer om land- en tuinbouwers te ondersteunen die (deels) kiezen voor de korte keten. Naast een kosteloos eerstelijnsadvies in de bestaande wettelijke kaders, zijn de consulenten van het Steunpunt ook actief in het bieden van praktische ondersteuning rond een aantal specifieke thema’s. Onder meer rond het thema kostprijsberekening. Project medewerker Bart Thoelen vertelt:

 

“Eén van de belangrijke elementen in de korte keten is het verhogen van de autonomie van de boer in de keten. Dat betekent ook dat je zeggenschap hebt over de prijszetting van jouw product. Voor de primaire productie hebben de meeste land- en tuinbouwers hun kostenstructuur vaak duidelijk. Maar hoe de investeringen in het verwerken en verkopen van de eigen producten moeten worden terugverdiend, heeft men soms minder scherp. Begrijpelijk ook, omdat het voor heel wat bedrijven ‘slechts’ om een nevenactiviteit gaat. Maar dat is een misvatting, omdat iedereen op het bedrijf graag zijn tijd en middelen eerlijk ziet terugverdiend.”

 

In samenwerking met het Innovatiesteunpunt werd daarom enkele jaren geleden een digitale module ontworpen die hoeveproducenten zelf toelaat om de kostprijs achter de producten uit hun assortiment te berekenen en beheren. Wie er enkele uren mee aan de slag gaat, krijgt een objectieve basis die hem of haar in staat stelt om zelf de juiste investeringsbeslissingen te maken.

 

Ann Schalk van Hoeveijs ’t Voske uit Kalmthout leerde via het FAVV de werking van het Steunpunt Hoeveproducten kennen. Ze rolde van de ene vorming in de andere, en leerde de specifieke ondersteuning rond kostprijsberekening kennen na een vorming rond B2B-verkoop in de korte keten. Recent nodigde ze een medewerker van het Steunpunt uit op haar bedrijf voor een bondige uitleg over de module rond kostprijsberekening. Ann vertelt:

 

“Voor opstarters in de korte keten is het Steunpunt Hoeveproducten geen luxe, maar noodzaak. Er zijn een heleboel vragen die je je voor de eerste keer stelt, en dan is het leuk om te weten dat je hiervoor de expertise van een neutrale organisatie achter de hand hebt. Een minpuntje is wel dat de vaak leerrijke vormingen van het Steunpunt vaak op verder gelegen locaties plaatsvinden. En soms is de juiste contactpersoon ook wat moeilijker bereikbaar.”

 

“Eenmaal gestart als hoeveproducent is het niet zo eenvoudig om de klanten tot in jouw eigen winkel te krijgen. Mijn ervaring is dat de meeste mensen hun producten wel rechtstreeks bij de boer willen kopen, maar er tegelijk ook weer niet al teveel moeite voor willen doen. Ze lijken vaak te blijven hangen in de gekende winkels van het dorp. Daarom besloot ik om naast het uitbaten van een eigen hoevewinkel, mijn producten ook via een aantal handelszaken in de buurt aan te bieden. Dat was voor mij tot voor kort nog ongekend terrein. En ik een beetje begon te twijfelen of de prijszetting achter mijn product wel de juiste was.”

 

“Gedurende één namiddag heb ik samen met een medewerker van het Steunpunt de reële kostprijs achter enkele producten uit mijn assortiment berekend en geanalyseerd. Fijn om hier een klankbord voor te vinden. En een goede basis om de oefening ook te herhalen voor de andere producten uit mijn assortiment. Via de duidelijke boekhouding van SBB konden we snel gaan, en ons baseren op de juiste cijfers. Ik vond het goed om wat hulp te krijgen bij de opstart van deze oefening. Op mijn eentje was ik hier wellicht veel langer mee bezig geweest, misschien zelf niet aan begonnen.”

 

“Het berekenen van de reële kostprijs achter mijn producten heeft me het vertrouwen gegeven dat ik niet voor niets aan het werken ben. En dat vind ik best belangrijk. Het verwerken van zuivel op de hoeve vraagt immers ontzettend veel van een ondernemer. Het is werk dat je met gedrevenheid en passie moet doen, anders begin je er best niet aan. De positieve feedback die ik van mijn klanten krijg, werkt alvast erg motiverend. En met de huidige prijszetting achter mijn producten weet ik sinds kort ook zeker dat ik mijn investeringen terugverdien en mezelf een eerlijk loon kan uitbetalen voor de tijd die ik investeer in de verwerking en verkoop van onze melk. Nu ik ook mijn plaatsje begin te bemachtigen in de rekken van de winkels uit het dorp, gaat het allemaal best goed.”

 

(Toekomstige) hoeveproducenten met vragen over het eigen businessplan, de wetgeving, de kostprijsberekening of etikettering van hun producten kunnen steeds terecht bij een consulent van het Steunpunt Korte Keten per mail op ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be.