Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Korte Keten Café - verslag

Net voor de zomer werd een webinar georganiseerd met als titel “Hoe behoud ik mijn Corona-klanten?”. Net na de zomer namen we de proef op de som en gingen we in gesprek met enkele Korte Keten ondernemers om ervaring uit te wisselen rond de impact van hun marketingstrategie. Cross sectoraal gingen we aan de slag in twee werkgroepjes. Een korte samenvatting in 5 inzichten:

1. Geef mij tijd

Wanneer de interesse uit de buurt voor lokale producten stijgt, moet je daar een effectieve service tegenover zetten. Heel wat ondernemers wilden hun Corona-klanten niet teleurstellen en staken vaak al hun tijd en energie in het transactieproces: efficiënt klanten bedienen. Tijd om de klant wat beter te leren kennen en de sociale dimensie van de Korte Keten uit te spelen schoot er daarom vaak aan in.
Op familiale bedrijven, waar het persoonlijke contact tussen boer en klant een belangrijk onderdeel is van de communicatiestrategie, is er vaak geen overschot op arbeid. Voor heel wat ondernemers die werken zonder personeel of een extra job buitenhuis hebben, wegen de balansen Work-Life of Farm-Life extra zwaar door.
Zeker in de zomerperiode waar het landbouwbedrijf vaak om extra aandacht vraagt, is het evident om nog tijdsintensieve nieuwe initiatieven te nemen. Uitspraken als “We moesten vooral doordoen. En daarom was geen tijd om iets nieuw te doen” of “De sociale babbel schiet er vaak aan in als er een wachtrij staat” zijn hierin typerend.
Inzetten op personeel wordt door veel ondernemers als te duur ervaren. Een uitsluitend familiale bediening heeft immers ook zijn meerwaarde voor een bepaald klantensegment. Er zijn verschillende redenen te bedenken om zelf een beperking op de groei, bijvoorbeeld in openingsuren, te durven zetten en niet verder uit te breiden.

2. Geef mij digitale tools die bij me passen

Heel wat ondernemers startten versneld met een online-bestelformule tijdens de lockdown-periode. Vaak met succes. Onder lockdown-omstandigheden werd er ook aan huis geleverd. Nu de lockdown is opgeheven, worden de bestaande verkooppunten (gemeenschappelijke afhaalpunten, eigen hoevewinkel), de plaats waar klanten hun bestelling kunnen komen ophalen. Doorstep Delivery vraagt immers om een fameuze investering in tijd, die niet steeds kan worden doorgerekend. Om de convenience toch op pijl te houden, zien ondernemers potentieel in samenwerkingsverbanden met collega’s.
Heel wat ondernemers zijn actief op sociale media om de boodschap uit te sturen. De impact hiervan wordt ook al wel eens overschat. Herhaling is key, zonder te gaan vervelen. Sponsoring van berichten wordt al wel eens geprobeerd, maar het blijken toch vooral de contextfactoren te zijn (goed weer, een vrije dag ...) die de klanten ook effectief over de drempel trekken. Volgers op sociale media zijn misschien wel sympathisanten, maar daarom nog geen kopers. Met communicatie op deze platformen blijven we wel goed in beeld, maar zetten we niet steeds in tot aankopen of een duurzame gedragsverandering in aankoopgedrag.
Contactgegevens van nieuwe klanten registreren vraagt om tools op maat. Sommige ondernemers kiezen ervoor om hier niet actief naar te vragen, vanuit een angst om spam-robot te worden. “Ik krijg zelf niet zo graag mails waar ik niet om heb gevraagd” is een uitspraak die hierin kan typeren. In je verkooppunt tonen of vertellen dat je ook actief bent op sociale media, zou daarin een tussenweg kunnen zijn: de nieuwe klant kiest dan zelf of hij al dan niet op de hoogte wil blijven. Sommige ondernemers voelen zich beter bij dergelijke aanpak. Hoewel er reeds een wildgroei is, lijkt er nog potentieel te zijn voor andere platformen en tools waarop je als ondernemer je communicatiestrategie kan afstellen zonder opdringerig te worden en je persoonlijke, unieke aanpak te verloochenen.
Heel wat ondernemers registreren zich op de bestaande platformen. Buiten en registratie gebeurt nadien echter niet veel mee. Men kan worden gevonden, en daar is de kous dan ook mee af. De ondernemers zelf gebruiken de tools niet actief. Ook hier is, mits een goede afstemming op de noden van de ondernemers zelf, nog potentieel.
Eindverantwoordelijkheid voor digitale communicatie zit vaak bij één persoon: een jongere generatie of een partner. Communiceren over de strategie, al was het maar om de digitale informatie in lijn te blijven houden met de realiteit (bv. openingsuren op google), is dan erg belangrijk. Het stemt tot aanbeveling om hier een vast overlegmoment rond in te plannen.

3. Geef mij collega’s

Het potentieel dat men zit in samenwerking met collega’s rond e-commerce werd reeds genoemd. Samenwerking kreeg ook vorm buiten de niche van de Korte Keten plaatsvinden: heel wat ondernemers vonden bijvoorbeeld collega’s in de sector van de marktkramers die hun verkooppunten onder lockdown zagen sluiten. Om deze en andere vormen van samenwerking ook verder door te zetten opdat het gewonnen marktpotentieel blijvend benut kan worden, blijkt een neutrale derde partner vaak essentieel.

4. Goede uitleg en goed verhaal worden beloond

Wie goed bleef communiceren tijdens de lockdown, en hierdoor klanten uitlegde waarom het terras niet open ging of de winkel slechts beperkt toegankelijk was, kreeg respect in ruil. Dat vertaalde zich na de lockdown ook aan de kassa. Heel wat ondernemers zagen nieuwe klanten vanzelf komen zonder al te veel extra inspanning te leveren op het moment zelf.
Enkele ondernemers kwamen in de pers. Regionale pers zorgde voor regionale klanten. Wie het nationale nieuws haalde, zag soms klanten uit andere provincies. De indruk was dat heel wat nieuwszenders en organisaties met achterban op zoek waren naar positief nieuws. Dat werd onder meer gevonden op het boerenbedrijf in de Korte Keten.

5. Lokale besturen kunnen partner worden

In de bekommernis om de kwaliteit van menselijk contact in de buurt vinden Korte Keten-ondernemers hun lokale besturen terug. Initiatieven van het lokale bestuur worden erg gewaardeerd. Zo was er sprake van een goodiebag met lokale producten als alternatief voor het jaarlijkse seniorenfeest. Met zulke initiatieven worden ondernemers uit de buurt erkend.
Stroomlijning van initiatieven blijkt wel belangrijk. Om hun ondernemers tijd en energie efficiënt te laten besteden, kan het lokale bestuur een rol opnemen als facilitator in het samenbrengen van een wildgroei aan initiatieven. Op die manier zou de impact van communicatie naar inwoners uit de buurt gevoelig kunnen worden verhoogd.