Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Je verwerkingsruimte verhuren?

Het ter beschikking stellen van je verwerkingsruimte kan voordelen opleveren (inkomsten verhuring) maar je zal met je collega’s goede afspraken moeten maken en alles strikt in goede banen moeten leiden.

Een verwerkingslokaal kan je multifunctioneel gebruiken. Je kan dus je eigen atelier gebruiken voor de productie van je eigen producten. Daarnaast kan je deze ook gebruiken voor het organiseren van workshops met volwassenen of kinderen en je kan er ook activiteiten van verenigingen in laten doorgaan maar dit alles kan natuurlijk NOOIT tegelijkertijd doorgaan. Je dient strikt het principe van ‘Scheiden in Tijd’ toe te passen wat inhoudt dat je vb. op maandag producten maakt, op dinsdag een workshop geeft en op woensdag een vereniging een kookles laat organiseren.

Je kunt je lokaal ook ter beschikking stellen aan een collega boer die er zijn eigen producten in klaarmaakt die hij nadien op het eigen bedrijf (of ergens anders) vermarkt. Zolang je het principe ‘Scheiden in Tijd’ hanteert mag heel veel. Sommige productieprocessen zijn echter moeilijker te combineren. Heb je een kaasmakerij en wil iemand jouw ruimte gebruiken voor het maken van schimmelkazen dan kan dit voor jou problemen opleveren (schimmelsporen in de lucht). Brood maken gaat gepaard met veel (meel)stof wat ook niet altijd makkelijk te combineren is met andere productieprocessen maar vaak kunnen dus verschillende producten in eenzelfde ruimte gemaakt worden.

Hoe zit het qua verantwoordelijkheden?

De producent/collega-boer is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van zijn eigen producten. Jij als uitbater kan verschillende diensten aanbieden. Of je dit doet of niet hangt af van de onderlinge afspraken die je maakt. Mogelijke ondersteunende diensten kunnen zijn:
• Technische ondersteuning bij de productbereiding
• Ondersteuning bij de verkoop van de producten
• Ondersteuning bij de stockage van de producten
• …

Welke administratieve stappen zijn er?

De collega-boer zal voor zijn onderneming een extra VE (Vestigingseenheidsnummer) moeten aanvragen en daarna bij het FAVV de juiste toelating moeten aanvragen (de soort toelating is afhankelijk van zijn activiteit).

Garanties naar voedselveiligheid

Hygiëne is -wanneer je met voeding bezig bent- sowieso belangrijk maar gebruiken meerdere collega’s je lokaal dan wordt dit nog belangrijker. Iedere keer dat het lokaal gebruikt wordt zal het daarna terug volledig gereinigd en ontsmet moeten worden. Wie dit doet is ook afhankelijk van de onderlinge afspraken die je maakt. Kruiscontaminatie moet te allen tijde vermeden worden en je zal ook extra aandacht moeten hebben voor ongediertebestrijding. Voorzien sowieso RUIM de tijd om alles goed te reinigen en maak hiervoor een goed en overzichtelijk reinigings- en ontsmettingsplan op.

Extra afspraken?

Denk ook samen met je collega(‘s) vooraf na wat je met het afval gaat doen. Wie voert dit af? Hoe wordt dit afgevoerd en hoe wordt de traceerbaarheid hiervan geregeld?

Zet je afspraken duidelijk op papier o.v.v. een duidelijk Intern Reglement. Maak een huurcontract op. Dit lijkt misschien overdreven als je met je collega-boer gaat samenwerken waar je al jaren bevriend mee bent maar goede afspraken zorgen ervoor dat je ook goede vrienden blijft. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met het Steunpunt Korte Keten via adetelder@samenferm.be