Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Ik doe aan verbrede activiteiten, wat met mijn wateraangifte?

Als ‘grootverbruiker’ van water moet je elk jaar een aangifte van je waterverbruik indienen. Landbouwers met nevenactiviteiten meten best de hoeveelheid water die voor deze activiteit wordt verbruikt om te hoge heffingen te vermijden. Dit jaar kan je je digitale aangifte indienen tot 31 maart.

Welke sectoren voor welke nevenactiviteiten?
• Hoevezuivel: sector 6 of sector 53
• Hoeveslagerij: sector 6
• Aardappelen: sector 28, sector 55 of sector 19
• Camping, B&B, kinderboerderij, cafetaria, ijssalon,…: sector 21

Hoevezuivel mag onder sector 6 worden ingedeeld, op voorwaarde dat enkel je eigen melk wordt verwerkt. Als ook melk van andere bedrijven bij jou wordt verwerkt, wordt het waterverbruik toegewezen aan sector 53. Net hetzelfde met aardappelen, indien enkel eigen aardappelen worden gewassen, betaal je volgens sector 28. Sector 55 is van toepassing als ook aardappelen van elders op jou bedrijf worden gewassen. Bij het schillen van aardappelen moet het waterverbruik steeds onder sector 19 worden aangegeven, wat een zeer dure sector is.
Alle activiteiten zoals een camping, B&B, kinderboerderij, een cafetaria, een ijssalon,… zijn activiteiten die onder sector 21 thuishoren.

Heffing op waterzuivering
De heffing op waterverontreiniging bedraagt voor HJ2021 55,17 euro per vervuilingseenheid. Die is afhankelijk van de hoeveelheid water die je gebruikt en de sector waarvoor het water gebruikt wordt. Deze factoren bepalen immers de vuilvracht van je afvalwater. In onderstaande tabellen vindt je de zuiveringsheffing van verschillende landbouwsectoren en nevenactiviteiten terug, omgerekend naar een prijs (€) per 100 m³ waterverbruik.

Nevenactiviteiten hebben een hoge heffing in vergelijking met landbouw
Voor een verbruik van 100 m³ water betaal je voor de landbouwsector 28:

 Sector Euro per 100 m³ waterverbruik 
 Pluimvee  2,7
 Varkens  6,9
 Rundvee  13,8
 Ander vee   27,6
 Akkerbouw  1,4


Als je naar de kostprijs zuivering voor de nevenactiviteiten kijkt, betaal je voor een verbruik van 100 m³ voor deze activiteit behoorlijk meer: 

Sector  Euro per 100 m³ waterverbruik 
 Enkel EIGEN melk verwerken  232
 Verwerken melk van ANDERE bedrijven  491
 Hoeveslagerij   232
 Wassen aardappelen van anderen  193
 Aardappelen schillen   1076
 Camping, B&B, kinderboerderij, cafetaria, ijssalon,…   166


Tussenteller plaatsen is de beste oplossing
Als je naast je landbouwhoofdactiviteit ook nevenactiviteiten hebt, zoals de productie van hoevezuivel, een hoeveslagerij, het wassen van aardappelen, een B&B of camping of dergelijke, adviseren we het waterverbruik van deze nevenactiviteiten apart te meten door een tussenteller te plaatsten. De heffing voor deze activiteiten is immers een stuk hoger dan deze voor landbouwactiviteiten. Een correcte registratie en aangifte is dan ook in je eigen belang. VMM kan immers een forfaitaire verdeling toepassen, hetgeen aanleiding kan geven tot hogere heffingen. Als gevolg van deze hogere heffing, krijg je ook grotere bedragen voor afvoer en zuivering in je waterfactuur.
De tussenteller voor registratie van het verbruikte water voor je nevenactiviteit kan je zelf plaatsten. Voor leiding- en hemelwater dient de teller bovendien niet verzegeld te worden. Eenvoudige koudwatermeters zijn een goede en goedkope oplossing voor leiding- en hemelwater. Als het om een tussenteller voor grondwater gaat, zal deze wel verzegeld moeten worden.

Ook op je hemelwateropvang een teller plaatsen?
Als je hemelwater gebruikt op je bedrijf, kan je ook best een teller plaatsten op je hemelwatervoorraad zelf, zodat je de reële verbruiken kan opgeven. Indien je geen teller hebt, past VMM een forfaitaire hoeveelheid toe op basis van de afspoelbare oppervlakte hetgeen eveneens aanleiding kan geven tot hogere heffingen.
Bron: SBB