Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Good Food ketenfacilitator

De ketenfacilitator stemt de Brusselse vraag naar voeding (Belgische producten, geconsumeerd in het seizoen, geproduceerd met een minimale milieu-impact) af op het Belgisch aanbod. Het doel van deze dienst is om Belgische voedingsproducten via korte en ecologische ketens op de Brusselse markt te brengen (BtoB).

Leefmilieu Brussel lanceert de ‘Good Food Ketenfacilitator’: een GRATIS informatie- en begeleidingsdienst met als doel het Belgische aanbod van voedingsproducten en de Brusselse professionele vraag (van kantines, winkels, restaurants, …) op elkaar af te stemmen.

De ketenfacilitator richt zich tot de Brusselse handelaars, verwerkers, restaurants, kantines, ondernemers… enerzijds en de Belgische (Brusselse, Vlaamse en Waalse) verwerkers en producenten die een duurzame aanpak en lokale afzet hanteren anderzijds.

De dienst wordt uitgewerkt in het kader van de Good Food Strategie. Via deze dienst wil Leefmilieu Brussel onder andere:
-  de consumptie van lokale seizoensproducten stimuleren door een breder aanbod in Brussel
-  het aanbod en het volume van biologische, lokale, … producten verhogen in de verkooppunten in heel Brussel
-  bijdragen tot een juiste vergoeding voor elke schakel van de keten
-  tegemoetkomen aan de vraag van professionals die willen koken met lokale producten en deze vraag stimuleren door de bevoorrading te vergemakkelijken

Het tweetalig team experten staat gratis klaar voor de professionals van de voedselketen (BtoB) om:

-  hen te informeren en te begeleiden in hun project rond korte en ecologische ketens (diagnostiek en identificatie van te ondernemen acties, in relatie brengen met bestaande initiatieven, …)
-  hen in contact te brengen met de juiste personen wat afzet of levering betreft
-  Begeleiding om een project vorm te geven en de praktijken te verbeteren
-  Synergiën tussen actoren en projecten te creëren
-  Logistieke oplossingen te zoeken of te optimaliseren

Vanuit Steunpunt Korte Keten zorgen we voor de Vlaamse contacten binnen dit project. Indien je verder vragen hebt, contacteer ons dan zeker!

Enkele voorbeelden van ondersteuning vanuit de ketenfacilitator kunnen zijn:

-  Brusselse inkopers helpen bij hun zoektocht naar leveranciers en het bepalen van hun behoeften
-  Creatieve oplossingen vinden zoals gedeelde logistiek met gelijkaardige spelers
-  Landbouwers helpen om oplossingen te vinden voor de verkoop van hun goederen op de Brusselse markt

Deze nieuwe dienst, aangeboden door Leefmilieu Brussel, zal evolueren naargelang de behoeften van de actoren. De netwerkactiviteiten, opleidingen en evenementen in het kader van deze dienst zullen de dienst verrijken.

Laten we samen lokale voedselketens creëren en stimuleren. De Good Food ketenfacilitator is er om u op weg te helpen of uw inspanningen in deze richting voort te zetten.

Aarzel niet om Good Food Brussels te contacteren via mail of 02/563 49 30.