Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Good Food in Brussel

Brussel werkt naarstig aan haar Good Food Strategie 2.0.
Brussel wil een groter aanbod aan duurzame, lokale en Korte Keten producten in de Brusselse winkelrekken en Onze Vlaamse Korte Keten ondernemers kunnen Brussel hierbij helpen.

Goed eten, daar werken we allemaal aan, maar in het Brussels Hoofdstedelijk gewest werkt men aan een strategie dat alle inwoners van het Brussels Gewest een betere en gemakkelijke toegang zou brengen tot ‘Good Food’. In de vorige legislatuur van 2016-2020 werd Good Food uitgerold en werd er via vele actiepunten gewerkt aan betere (toegang tot) voeding voor Brusselaars. Lokaal, biologisch, Korte Keten en toegankelijkheid staan centraal in deze strategie.

Afgelopen maanden evalueerden Leefmilieu Brussel en Economie & Werk Brussel deze Good Food strategie en wordt er gewerkt aan een nieuwe strategie, Good Food 2.0.

Minister Maron zal op 22 februari meer duiding geven bij de hele transitiedynamiek die men in Brussel in het voedingssysteem tracht in te bouwen. Heb je interesse om meer te weten te komen over de Good Food 2.0 dan kan je je gratis hier inschrijven.

Steunpunt Korte Keten

Steunpunt Korte Keten zetelde in de participatieve raad Good Food en bevestigde ook haar engagement voor Good Food 2.0. Hup HUB Brussel, een Europees plattelandsproject, organiseert in 2021 samen met Leefmilieu Brussel opnieuw werkgroepen over logistiek en voedselhubs, waardoor een concrete inhoudelijke en praktische input gegeven kan worden aan het nieuwe Good Food 2.0 beleid. Heeft u als producent meer suggesties voor een goed logistiek stadsbeleid, laat deze dan zeker weten aan Katrien kvanhoutte@samenferm.be

Hup HUB Brussel heeft ook tot doel om voedselhubs te ondersteunen in de rand rond Brussel zodat Korte Keten producten de weg makkelijker en efficiënter naar de Brusselse inwoners kan vinden. In dit kader loopt momenteel nog een vragenlijst, gericht naar de Brusselse ondernemers in de voedingssector (Horeca, retail, detailhandelaars,…). De vragenlijst is zowel in het Nederlands als in het Frans opgemaakt. Verdeel deze vragenlijsten gerust onder uw Brusselse contactpersonen. Deze resultaten worden in maart gebundeld waarna we de vraag-en aanbodzijde samen aan tafel brengen. U kan als korte keten ondernemer genieten van mogelijke afzetkanalen in Brussel en hierbij ook hulp bij het zoeken naar een efficiënte logistiek.