Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Goed marktonderzoek is belangrijk

Een goede businesscase in de Korte Keten start vanuit haar toegevoegde waarde op de bestaande markt. Maar hoe ziet die consumentenmarkt er eigenlijk echt uit? En wat kan al deze info betekenen voor mijn businessplan? Hoe concreter de vragen worden, hoe moeilijker het vaak voor startende ondernemers wordt om tot praktisch bruikbare marktinformatie te komen.

Toch is er heel wat info beschikbaar. Een eigen marktonderzoek kan helpen om het bos door de bomen te blijven zien. Het Steunpunt Korte Keten zet je graag op weg met het aanleveren van de bestaande algemene literatuur over jouw markt of het kiezen van een juiste strategie om regio specifieke data te bekomen over jouw verdienmodel.

Wil je graag over dit thema met ons in gesprek gaan? Zet je onderzoeksvraag op mail naar ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be