Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

FAVV controle op je bedrijf

Controle op je bedrijf is nooit leuk, ook al ben je met alles in orde. Ook het FAVV komt geregeld langs en bij de meeste Korte Keten ondernemers verlopen deze controles gunstig. Sinds kort heeft het FAVV zijn controlebeleid aangepast.

Reeds in het voorjaar heeft het FAVV haar controlebeleid in voedingsbedrijven aangepast. Corona heeft in de uitvoering van dit nieuwe beleid wat stokken in de wielen gestoken maar de nieuwe aanpak van het FAVV is er dus en voor landbouwbedrijven kan dit ev. impact hebben op de premies. Toch belangrijk dat je onderstaande even aandachtig leest.

Vooreerst de manier waarop controles gebeuren is niet gewijzigd. Deze gebeurt nog steeds adhv zogenaamde ‘checklists’ of controlelijsten. Op een controle kan je je voorbereiden aangezien al deze lijsten beschikbaar zijn op de website van het FAVV.

De manier om een controle te evalueren is wel gewijzigd!

Na een controle zijn 4 inspectieresultaten mogelijk nl. van goed naar slecht:

1. Gunstig
2. Gunstig met opmerkingen
3. Ongunstig met waarschuwing
4. Ongunstig met PV

In de opvolging van de ongunstige inspectieresultaten verandert met het nieuwe controlebeleid niets. Vanuit het FAVV word je verplicht je ‘non-conformiteiten’ (overtredingen) recht te zetten en mag je je aan een (betalend) terugkombezoek verwachten.

Was het eindresultaat van een controle gunstig of gunstig met opmerkingen dan kon je eigenlijk dezelfde non-conformiteiten jarenlang meenemen zonder acties van jouw kant. Het FAVV wil hier nu paal en perk aan stellen. Vanaf nu zal steeds het laatste controleverslag als basis voor de nieuwe controle dienen. Worden in het laatste controleverslag kleine non-conformiteiten vastgesteld en merkt de controleur dat je deze niet hebt weg gewerkt dan zal je sowieso in trapje dalen met je nieuw inspectieresultaat. Had je vb. 2 jaar geleden een ‘gunstig’ resultaat dan wordt dit nu automatisch ‘gunstig met opmerkingen’. Had je 2 jaar geleden een ‘gunstig met opmerkingen’ dan krijg je nu ‘ongunstig met waarschuwing’. Dat laatste kan repercussies hebben op de ev. uitbetaling van toeslagen.

Wat doe je best:

Ga op zoek naar je laatste controleverslag van het FAVV. Kijk aandachtig of in de kolom ‘NC’ geen bolletjes zijn ingekleurd of aangekruist. Pak deze punten aan tegen de eerstvolgende controle.

Heb je nog vragen of weet je niet goed hoe je bepaalde punten moet oplossen, neem dan contact op met het Steunpunt Korte Keten.