Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Een blik over de taalgrens bij DiversiFerm

Thomas Maréchal – 16/6/2022

Wat Steunpunt Korte Keten doet in Vlaanderen doet Diversiferm in Franstalig België. Het spreekt voor zich dat we maar al te graag ideeën uitwisselen en samenwerken aan de belangenverdediging van de korte keten op federaal niveau. Steunpunt Korte Keten kon dan ook niet ontbreken op hun jaarlijkse evenement Rendez-vous de la diversification.

In Gembloux worden we  verwelkomd met koffie en cake. Na een onderbreking van twee jaar kon de ‘Rendez-vous de la diversification’ opnieuw doorgaan. 

De dag werd afgetrapt door enkele getuigenissen van Korte Keten ondernemers en hun ervaringen tijdens de corona crisis. Ook in Wallonië hebben ze de boom van de korte keten tijdens de eerste lockdown gevoeld, De lange wachtrijen voor de hoevewinkel waren vaak een bron van stress voor de korte keten boer. Echter, nu voelen ze in Wallonië ook de crisis en de dalende koopkracht en wordt er gezocht naar de redenen waarom  klanten uit de korte keten weg blijven. Het is belangrijk dat de korte keten wel toegankelijk blijft voor een zo ruim mogelijk publiek. 

Ingrid, een enthousiaste hoevezuivelaar  besloot haar getuigenis met “Het is belangrijk dat je je als ondernemer blijft informeren en bijscholen. Niets is voor altijd verworven.”

Robin van 5C (Cocoricoop circuit court Condroz, een logistieke samenwerking tussen korte keten bedrijven in de regio ten zuiden van Luik en Namen) bevestigde ons dat ook in Wallonië de logistiek het voornaamste  knelpunt is dat op tafel ligt. 

De ‘Halls Relais Agricoles’ zijn in Wallonië aan een opmars bezig. Dergelijke samenwerkingsverbanden van landbouwers worden door de Waalse overheid financieel ondersteund (gebouw en infrastructuur). In dergelijke ‘halls’ kunnen ondernemers terecht voor verwerking en verkoop.

Voorbeelden van dergelijke halls zijn:

  • CultivAé, welke zich toelegd op de verwerking en stockage van verschillende biologische granen.
  • Pôle Fromager Ciney, waar hoevezuivelaars samenwerken om kaas te maken en waar opleidingen georganiseerd worden.
  • Terroir Mouscon is soort indoor boerenmarkt  in Moeskroen.
  • Coq des Prés waar kippen verwerkt worden.


Dergelijke ‘Halls relais’ kennen we jammer genoeg nog niet in Vlaanderen. We kunnen dus zeker nog heel wat leren van onze Waalse buren. Meer informatie over Halls Relais Agricoles.

Wallonië heeft ook een aantal hoevebakkers. Philippe bracht het inspirerende verhaal van zijn bedrijf ‘Ferme du Pré aux Chênes’. Philippe is boer, molenaar en bakker en profiteert zo maximaal van de meerwaarde van zijn producten. Hij vertelde dat hij beroep doet op een kleine Tirolermolen, op maat van zijn bedrijf (verwerkt 12kg/h per uur). Philippe kiest bewust voor oude langstrogranen zoals oude tarwerassen, spelt en eenkoorn. Deze keuze brengt wel wat extra kosten met zich mee (vb. extra maatregelen om de meelmot weg te houden, het uitschonen en stockeren van graan). De reststromen van zijn graanproducten voedert hij aan zijn durocvarkens. Een mooi voorbeeld van een circulair bedrijf!

Philippes passie vertaalt zich ook in de organisatie van workshops broodbakken. Hij leert zijn klanten brood bakken en kennismaken met de unieke smaak van zijn broden. De workshops betekenen een extra promotie én een verdienmodel voor zijn bedrijf. 

Meer info over DiversiFerm en de presentaties van hun Rendez-vous de la diversification.