Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Ben je als landbouwer actief in de Korte Keten?

“Ben je als landbouwer actief in de korte keten? Dan is het belangrijk even stil te staan bij de structuur van deze activiteit. Wil je dit binnen je bestaande onderneming doen, of richt je hier een aparte entiteit voor op? We zetten hieronder de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.”

Welke vennootschapsvorm kies ik voor mijn korte keten activiteit?

Je wil bij je landbouwbedrijf een hoevewinkel gaan uitbaten, of op je boerderij een zelfoogst- en plukactiviteit opzetten, of vleespakketten rechtstreeks aan de consument aanbieden… Hoe structureer je deze onderneming? Dat is geen gemakkelijke keuze. In eerste instantie moet je nagaan of je deze activiteit binnen je bestaande onderneming wil uitvoeren, dan wel of je hier een aparte entiteit voor zal gebruiken. We geven voor beide richtingen enkele aandachtspunten mee.

Integreren binnen de bestaande onderneming

Je kan er perfect voor kiezen om de nieuwe activiteit uit te voeren binnen je reeds bestaande onderneming. Dit kan nuttig zijn om rustig de markt af te tasten en na te gaan of je korte keten activiteit wel rendabel is. Je moet er dan wel voor zorgen dat deze nieuwe activiteit is opgenomen in je voorwerp, en dat de Nacebel-codes in de KBO van je onderneming worden aangepast. Er zal dus een statutenwijziging nodig zijn als je je onderneming uitbaat in een vennootschapsstructuur.

Je kan er op elk moment voor kiezen je korte keten activiteit af te splitsen en deze onder te brengen in een nieuwe vennootschap. Hier zijn uiteraard wel wat kosten aan verbonden.

Oprichting van een nieuwe vennootschap

Blijkt de oprichting van een nieuwe een vennootschap voor jou ideaal? Dan rijst de volgende vraag: welke vennootschapsvorm past het best bij jouw project? We zetten je op weg met enkele basisbeginselen.

Overzicht van de bestaande vennootschapsvormen

Sinds bijna twee jaar is de keuze van vennootschapsvorm sterk vereenvoudigd. Het nieuwe vennootschapsrecht heeft het aantal vennootschapsvormen immers herleid tot slechts vier (of zes, naargelang hoe je het bekijkt):

- de Besloten Vennootschap (BV): deze vennootschapsvorm is flexibel en heeft een laagdrempelige instap.
- de Naamloze Vennootschap (NV): een vennootschapsvorm die een minimumkapitaal van 61.500 euro vereist.
- de Coöperatieve Vennootschap (CV): een vennootschapsvorm die voorbestemd is voor organisaties die handelen vanuit een coöperatieve gedachte.
- de maatschap, die de Commanditaire Vennootschap (CommV) en de Vennootschap Onder Firma (VOF) als subcategorie omvat: de “lichtere” vennootschapsvormen die geen passage bij de notaris vereisen voor de oprichting.

Werk je alleen?

Wat je uiteraard moet nagaan is of je je onderneming alleen wil voeren, of eerder wil samenwerken met anderen. Kies je ervoor alleen in een project te stappen, dan staan er technisch gezien twee mogelijke vennootschapsvormen voor je open: de Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV). Deze kunnen allebei worden opgericht door één persoon. De NV is in principe bedoeld voor grote vennootschappen. Deze vorm vereist dan ook een minimumkapitaal van 61.500 euro. De BV is een stuk laagdrempeliger: hiervoor stelt de wet niet vast hoeveel vermogen je in de vennootschap moet inbrengen. Je hebt hier dus heel wat meer vrijheid, al moet je natuurlijk de nodige financiële middelen ter beschikking van de vennootschap stellen zodat deze een goede start kan maken. Verder heb je binnen de BV ook heel wat vrijheid bij het opmaken van je statuten, zodat je de werkingsregels van de vennootschap goed zelf kan moduleren. voor de NV geldt er een strakker keurslijf. Voor een activiteit in de korte keten kies je dus best voor de BV.

Werk je samen met anderen?

Als je je korte activiteit samen met anderen wil uitbaten, zijn er meer opties. Ook dan kan de BV een interessante piste zijn. De flexibiliteit qua statuten kan ook in het geval van meerdere aandeelhouders zeer aantrekkelijk zijn. Zo kan je aandelen uitgeven met verschillende stem- of winstrechten, kan je een procedure van uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen in de statuten opnemen, kan je kiezen de aandelen vrij of net niet vrij overdraagbaar te maken enzovoort.

Aan de andere kant liggen in het geval van samenwerking ook de Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CommV) voor je open. Deze vennootschapsvormen veronderstellen steeds minstens twee vennoten. Het gaat hier om “lichtere” vennootschapsvormen dan de BV en de NV, waarbij er minder administratieve verplichtingen bestaan. De VOF en de CommV kunnen worden opgericht zonder tussenkomst van de notaris. Bovendien waarborgen ze meer privacy: de jaarrekening van deze vennootschappen moet in principe niet worden neergelegd. Het nadeel van deze vennootschapsvormen is dan weer de onbeperkte aansprakelijkheid: beherende vennoten zijn met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een uitzondering op deze persoonlijke aansprakelijkheid bestaat er voor de stille vennoot in de CommV: hij blijft buiten schot. Daar staat wel tegenover dat hij niet mag deelnemen aan het beheer van de vennootschap.

De beste keuze voor jou?

Wat is nu voor jou de beste keuze? Dat hangt af van de concrete situatie. Wil je je bestaande onderneming uitbreiden met een nieuwe activiteit? Dan kan je kiezen voor een loutere statutenwijziging. Wil je de activiteit toch apart houden van je bestaande onderneming, dan richt je best een nieuwe vennootschap op. Hangt aan je korte keten activiteit weinig risico vast? Wil je de kosten van oprichting en onderhoud van de vennootschap beperken? Dan kan de VOF of de CommV een optie zijn. Is de beperkte aansprakelijkheid net heel belangrijk in jouw branche? Of wil je je onderneming alleen oprichten? Dan kies je best voor de BV.

Blijkt later een andere vennootschapsvorm beter te passen bij jouw project, dan is het steeds mogelijk je vennootschap om te vormen naar een andere vennootschapsvorm. Hier hangt echter een behoorlijk kostenplaatje aan vast. Denk dan ook goed na voor je kiest en laat je hierin bijstaan door je accountant of je juridisch adviseur.

Johanna Waelkens
SBB Accountants en Adviseurs