Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Aangepaste regelgeving kleinschalige pluimveehouderij

Ann Detelder – 17 maart 2022

Uit de vele vragen die het Steunpunt binnen komen kunnen we afleiden dat de laatste tijd heel wat korte keten ondernemers/landbouwers een (neven)activiteit opstarten in de kleinschalige pluimveehouderij. Eieren en/of pluimveevlees worden rechtstreeks aan de consument of aan derden (horeca, collega’s, retail,…) verkocht. Innovatieve businessmodellen zagen de laatste jaren het levenslicht en de consument staat hier vaak heel positief tegenover. Echter, de regelgeving blijkt niet aangepast te zijn aan deze kleinschalige en innovatieve houderijsystemen zodat ondernemers soms in de problemen komen door een onaangepast regelgevend kader.

Als Steunpunt kaarten we dit al een tijdje aan en begin maart werd het startschot gegeven van een werkgroep binnen het FAVV om na te gaan of -met garanties voor de voedselveiligheid- een regelgeving op maat kan uitgewerkt worden. Op de startvergadering waren ook vertegenwoordigers van de Vlaamse en Waalse overheid omdat de knelpunten niet enkel op niveau van het FAVV liggen maar ook regionaal (vb. ruimtelijke ordening). De komende maanden zal de werkgroep een aantal malen samen komen om te kijken of een aangepast regelgevend kader (federaal en Vlaams) mogelijk is.

Als Steunpunt willen we ieder van jullie vertegenwoordigen in deze werkgroep. Het is dan ook bijzonder belangrijk om te weten met welke problemen jullie te maken krijgen. Van een aantal zijn we ons reeds bewust maar mogelijks zijn er zaken die wij nog niet weten en die we ook naar de werkgroep kunnen meennemen. Vandaar een warme oproep naar jullie om ons zoveel mogelijk input te geven over de knelpunten die jullie dagdagelijks ondervinden op niveau van FAVV, ruimtelijke ordening, DGZ,….

Knelpunten aangeven kan het makkelijkst via dit formulier. Zijn er nadien nog zaken die jullie niet kwijt konden in het formulier dan mag je deze altijd een mail sturen naar ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be.

Via onze kanalen, nieuwsbrief en Facebook houden we je op de hoogte van de voortgang van deze werkgroep. We hopen op heel wat input van jullie. Alleen zo kunnen we streven naar een meer aangepast wettelijk kader.