Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Meldpunt in de korte ketenAls landbouwer in de korte keten krijg je te maken met extra regels en wetten. Om dit haalbaar te houden, doet het Steunpunt aan belangenverdediging op verschillende fora. Dat doen we door in dialoog te gaan met verschillende overheidsdiensten.


Zo zit het Steunpunt regelmatig samen met het FAVV, de FOD economie, lokale besturen, … Daarnaast maakt het Steunpunt deel uit van Raad van Belang van de Korte Keten en zetelt ze in diverse provinciale en regionale structuren die de korte keten promoten.

Loop je tegen een knelpunt aan en zoek je ondersteuning om dit aan te pakken? Stuur ons jouw verhaal door via ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be.