Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Projecten

Lees hier meer over de projecten van Steunpunt Korte Keten.

 

Brussel LUST

 

‘Brussel LUST’ is het ambitieuze project van Steunpunt Korte Keten om de vermarktingskansen van land- en tuinbouwproducten uit de Groene Rand in het Brussel Gewest te vergroten. Zo verbinden lokale producenten stad met platteland. 

Dieter Tielemans

© Dieter Telemans

Lokale voeding, bewust consumeren, weten waar je eten vandaan komt… het wordt steeds belangrijker. In Brussel stijgt de vraag naar lokale en/of biologische voeding dan ook jaar na jaar. Momenteel spelen nog te weinig land- en tuinbouwbedrijven in de Rand op deze marktvraag in.  

Steunpunt Korte Keten is ervan overtuigd dat voor een groot aantal land- en tuinbouwbedrijven een heroriëntering richting korte keten of biologische productie een goede toekomststrategie is. We zetten met dit project in op 3 pijlers.

 • Producenten informeren over de afzetmarkt voor lokale en/of bioproducten in Brussel en hoe ze daarop kunnen inspelen. We organiseren bedrijfsbezoeken en inspiratietours.
 • Mogelijke vermarktingskanalen in kaart brengen, bekijken waar er opportuniteiten en hiaten zijn, nieuwe kanalen uitwerken en vraag en aanbod met elkaar matchen.
 • Antwoord bieden op het logistieke vraagstuk, met focus op een haalbaarheidsstudie over de uitbouw van een verdeelcentrum in de Rand.

In het kader van het project "Brussel Lust" wordt het concept Korte Keten vormgegeven door volgende 4 elementen:

 • Aantal schakels: max. 2 tussenschakels ts producent en consument
 • Afstand: ihkv Brussel-Lust hanteren we grens van max. 50 km
 • Verhaal: ruimte om het verhaal van producent te brengen op verkooppunt
 • Prijszetting: producent bepaalt zelf de prijs

 

Steunpunt Korte Keten slaat voor dit project de handen in elkaar met BioForum en het Innovatiesteunpunt, met financiële steun van de Europese Unie, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.Het project loopt van augustus 2017 t.e.m. december 2019. 

 

 

BruFERMe

 

 • Inspirerende voorbeelden voor lokale besturen, verenigingen, scholen, ondernemers,... incl. tools om de korte keten te promoten binnen een organisatie/bevoegdheden.  

 • Een overzichtslijst van alle korte keten producenten in Brussel en de rand.

 • Een overzichtslijst van alle korte keten afnemers in Brussel. 

 

Deze gids zal beschikbaar gesteld worden via een mooie gedrukte uitgave én een online brochure.

Dit project loopt van oktober 2018 t.e.m. december 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de financiële steun van het Brussel Economie en Werkgelegenheid.  


 

Korte Keten Waasland

 

Dit project ondersteunt hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland door een samenwerkingsstructuur voor de promotie en afzet van hoeve- en streekproducten te ontwikkelen.  

 

Het project wil de samenwerking tussen hoeve- en streekproducenten bevorderen. Zo dragen we bij aan de versterking van de lokale economie, het verhogen van een groter streekgevoel en de regioprofilering van de grensregio Waasland. Dit willen we realiseren via volgende modules:


Module 1: Oprichting samenwerkingsverband

Module 2: Onderzoek naar implementatie webshop en bijhorend logistiek systeem

Module 3: Algemene communicatie & bekendmaking samenwerkingsverband

Module 4: B2C consumentenonderzoek & B2B ondernemersonderzoek 

Module 5: Training & vorming


 

Dit is een project van Plattelandscentrum Meetjesland, met als co-promotoren Steunpunt Korte Keten, Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, Vormingplus Waas-en-Dender. Het project kadert in PDPO III en loopt van januari 2016 t.e.m. december 2018, met de steun van de Europese Unie, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Mobiel Slachthuis

 

Steunpunt Korte Keten is partner in het project “Mobiel Slachthuis” van Bioforum vzw.  Dit project wil kleinschalige veeteelt en korte ketenverkoop stimuleren en op die manier bijdragen aan een duurzaam inkomen voor veetelers. 

Er wordt een slachtfaciliteit met biologische certificering gecreëerd op maat van de kleinschalige veetelers met overwegend korte ketenverkoop. Daarnaast maken we een blauwdruk voor een mobiele slachteenheid, en bereiden de opstart zo concreet mogelijk voor.  

Dit is een project van Bioforum vzw, met Steunpunt Korte Keten als partner en met steun van het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid.  Dit project loopt van september 2017 t.e.m. augustus 2019. 


 

Lokaal Brood

  • “Lokaal Brood” wil nieuwe succesvolle businessmodellen uitrollen voor korte ketenbrood.  Ketenactoren vinden elkaar voor duurzame initiatieven met lokaal korte ketenbrood. We richten ons tot telers van lokale bakgranen, maalderijen, warme bakkers en de consument.

 • Succesfactoren voor duurzame korte keten voor brood(producten) in kaart brengen, met speciale aandacht voor oude bakgranen. Een overzichtslijst van alle korte keten producenten in Brussel en de rand.

 • Opstart van drie nieuwe initiatieven rond korte ketenbrood.

 • Sensibilisering van broodconsumenten. 

 • Ontwikkelen van succesvolle nieuwe businessmodellen voor korte ketenbrood.

Dit is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject van HOGent, waaraan Steunpunt Korte Keten advies verleent. Het project loopt van januari 2019 t.e.m. december 2021.