Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Over Steunpunt Korte KetenWat doet het Steunpunt Korte Keten


  • Informeren
  • Adviseren
  • Vormingen organiseren
  • Samenwerkingen ondersteunen
  • Belangen verdedigen

 

Het ontstaan van het Steunpunt Korte Keten


In de jaren ’90 constateerde KVLV-Agra dat heel wat landbouwbedrijven, onder druk van de zwakke prijsvorming voor voeding, naar een neveninkomen moesten zoeken. Verbreding, voornamelijk onder de vorm van rechtstreekse verkoop, werd aangereikt als uitweg uit de malaise. Met de vrouw op het bedrijf vaak als motor achter deze initiatieven, was het evident dat rond dit thema een belangrijke rol voor de Agra-werking was weggelegd.

In 2003 werd er een aparte structuur opgezet voor deze dienstverlening: Het Steunpunt Hoeveproducten. Iedere land- en tuinbouwer met vragen rond rechtstreekse verkoop kreeg zo een eerste aanspreekpunt. Het Steunpunt specialiseerde zich in het wetgevende kader rond de Korte Keten. Op diverse fora verdedigde zij met verve de belangen van de Hoeveproducent.

In 2018 zijn meer dan 3000 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen actief in de Korte Keten. Tal van stakeholders zien de meerwaarde van producten recht van bij de boer. Zij kunnen allen terecht bij het Steunpunt Korte Keten.

 

De medewerkers van het Steunpunt Korte Keten
Ann Detelder
Coördinator
Tel: 016/24 39 49
GSM: 0473/20 85 46
adetelder@ons.be

Stefanie Friedel
Projectmedewerker Foodhubs
Tel: 016/24 20 12
sfriedel@ons.be

Bart Thoelen
Projectmedewerker
Tel: 016/24 20 38
GSM: 0473/2085 53
bthoelen@ons.be

Jef Torfs
Projectmedewerker Dijleland
Tel: 016/24 39 48
GSM: 0477/78 71 61
jtorfs@ons.be

Katia Vangoidtsenhoven
Administratief medewerker
Tel: 016/24 39 54
kvangoidtsenhoven@ons.be

 

Adres


Remylaan 4B
3018 Wijgmaal

 

Wat is korte keten?

 

De korte keten is een duurzaam afzetsysteem dat bestaat uit een verscheiden verzameling van bedrijven en initiatieven die moeilijk in één strikte omschrijving zijn vast te leggen. Daarom gaan we uit van vijf basisprincipes:

  1. De betrokkenheid van de consument
  2. Een beperkt aantal schakels
  3. Zeggenschap van de producent in de prijszetting
  4. Het regionale karakter
  5. Het contact van de consument met de landbouwpraktijk

 

Het Strategisch Plan voor de Korte Keten


In 2012 schreef een groep van stakeholders het Strategisch Plan voor de Korte Keten. Hier vind je dit document terug.

 

De Raad van Belang voor de Korte Keten


De Raad van Belang voor de Korte Keten is een mediërende structuur die lokale voedselstrategieën stimuleert, sector-overschrijdend werkt en waar lokale partners, overheden maar zeker ook bedrijven een stem krijgen. De raad komt jaarlijks samen.